logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stypendia na kulturę – złóż wniosek
Do 30 marca składać można wnioski o stypendium na działalność kulturalną. Ubiegać się mogą o nie osoby, które zajmują się działalnością artystyczna i upowszechnieniem kultury. W II edycji naboru wniosków do rozdysponowania jest 170 tys. zł


Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób trzy razy w roku na konkretne przedsięwzięcia oraz projekty artystyczne i twórcze takie jak np. napisanie książki, wydanie albumu, zrobienie filmu czy wystawy, nagranie płyty, udział  w festiwalach – również odbywających się za granicą.
Wnioski stypendialne wypełnione komputerowo, na przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2018 r., należy dostarczyć do 30 marca 2018  roku do Biura Kultury Bydgoskiej, (ul. Jezuicka 14 A).

Opiniowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Łącznie na stypendia w tym roku miasto przeznaczy 510 tys. zł, po 170 na każdą edycję.

Warto wiedzieć:
Do wniosków na przedsięwzięcia odbywające się zagranicą wymagane jest przedłożenie zaproszenia.

Do wniosków dotyczących projektów wydawniczych wskazane byłoby dołączyć rekomendacje i recenzje, które są brane pod uwagę przez Komisję Stypendialną przy ocenie.

W ciągu roku można otrzymać dwa stypendia na przedsięwzięcia realizowane w kraju i jedno stypendium realizowane poza granicą, przy czym każdorazowo należy składać wniosek tylko na jedno przedsięwzięcie.

Wniosek o przyznanie stypendium na realizację zadania z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury - druk 
Wzór sprawozdania - dokument  
Wzór sprawozdania - druk