logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stypendia na kulturę rozdane
Mają pomysł na organizację wystawę, koncertu, książkę czy projekt fotograficzny- dziś (15 stycznia) w ratuszu wręczono stypendia na twórczość artystyczną oraz działania na rzecz upowszechniania kultury.


To I edycja konkursu stypendialnego w tym roku, w której indywidualni twórcy i animatorzy kultury ubiegali się o środki finansowe na realizację 87 projektów. Komisja spośród nadesłanych propozycji wybrała 44 – w tym 17 propozycji w zakresie projektów wydawniczych, 15 projektów muzycznych (w tym 5 zagranicznych), a także 12 zakresie fotografii, malarstwa, sztuk wizualnych, dziedzictwa kulturowego i upowszechniania kultury  (w tym projekty teatralne i interdyscyplinarne.

W poniedziałek 15 stycznia w ratuszu zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz wręczyła stypendystom listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Stypendia przyznawane są od 2012 roku - dzięki tej formie wsparcia udało się zrealizować już 632 projekty.
 
W budżecie miasta w 2018 roku na stypendia w sumie przeznaczono kwotę 510 000 zł (po 170 000 zł  na każdą  edycję), w 2017, 2016 i 2015 roku było także po 510 000 zł na rok, w  2014 roku - 390 000 zł,  a w latach 2013 i 2012  po 300 000 zł na rok.

Lista wszystkich stypendystów TUTAJ.