logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa Muzeum Okręgowego. Historia w parze z nowoczesnością. Raport nr 4
Trwa remont konserwatorski zabytkowego gmachu Muzeum Okręgowego. Wiosną ruszą prace związane z dobudowaniem nowej części obiektu. Sprawdź jak będzie wyglądać budynek przy ul. Gdańskiej.


Prace przy Muzeum Okręgowym to jedna z największych inwestycji w Bydgoszczy. Kosztują one 22,5 mln zł.  Rozbudowa muzeum umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej, podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum. Dzięki remontowi konserwatorskiemu obecny budynek poprawi estetykę ulicy Gdańskiej. Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na zły stan techniczny (obiekt od kwietnia 2009 roku został zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na ekspozycje zbiorów sztuki, strefę wejściową, zbiory biblioteczne i czytelnię, pracownie konserwatorskie, sale konferencyjne, sale do działań edukacyjnych itp.Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Budowlańcy wykonują m.in. wzmocnienie fundamentów i usunęli zbędne ściany działowe. Do transportu ciężkich  materiałów budowlanych w trudnym terenie wykorzystują samojezdny dźwig. W najbliższych tygodniach rozpoczną się natomiast prace przy remoncie dachu. Wiosną rozpocznie się II etap zakładający rozbudowę obiektu od strony północnej. W pierwszej kolejności realizowane będą roboty ziemne.

Nowa część muzeum będzie miała charakter lekkiej przeszklonej konstrukcji o prostej nowoczesnej bryle. Głównym założeniem architektonicznym  jest  wyraźne oddzielenie projektowanej architektury od zabytkowego obiektu oraz połączenie go z elewacją centrum handlowego „Drukarnia”. Elewacja starego gmachu  muzeum odnowiona i adaptowana bez większej  przebudowy zestawiona została z nową, prostą formą. Od placu przy „drukarni” projektowana jest przeszklona rozbudowa budynku którą wzbogacają dwie proste białe bryły, w których funkcjonować będą sala audiowizualna i kawiarnia pokryte materiałem elewacyjnym z płyt mineralno-akrylowych. Biało-czarna forma sali audiowizualnej umieszczonej na wysokości piętra, z dachem pozbawionym okapów inspirowana jest kształtem bydgoskich spichlerzy. Na poddaszu znajdzie się kawiarnia w kształcie prostopadłościanu . Od strony południowej, ogrodu kościoła Klarysek projektowana jest prosta elewacja nawiązująca wielkością okien do istniejącego budynku muzeum. Na poziomie poddasza znajdzie się m.in. funkcjonalny taras zachęcający do wypoczynku na świeżym powietrzu, duże przeszklenia oraz widok na ogród i kościół  Klarysek pozwalają na drobną przerwę w czasie zwiedzania. Cały parter rozbudowanego budynku stanowić ma wydzieloną strefę wejściową. Łączność obu części, nowej i starej, na poziomie piętra umożliwiać będą  kładki i pomosty. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowany zostanie wyraźny podział obiektu na część zabytkową i nowoczesną.Ważne liczby:
•    powierzchnia użytkowa nowej części muzeum - 1410 m2
•    koszt inwestycji – 22,6 mln zł
•    długość gwarancji – 10 lat