logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rok 2019 Rokiem Wolności – koncerty, debaty, wystawy
Rok 2019 będzie w Bydgoszczy obchodzony pod hasłem Roku Wolności. Z tej okazji w mieście odbędzie się szereg wydarzeń, które uczcić mają rocznice przełomowych wydarzeń ważnych dla naszego miasta i kraju.


W związku z obchodami Bydgoskiego Roku Wolności, instytucje kultury, uczelnie wyższe, a także bydgoskie szkoły szykują wiele interesujących wydarzeń.  

Dąb Brzezińskiego i Bydgoszcz stolicą NATO

O oprawę ważnych rocznic zadbało Miasto. Już w niedzielę 10 marca odbędzie się premiera spotu „Bydgoszcz stolicą NATO w Polsce”, której ogólnopolska kampania promocyjna zaplanowana została na 12 marca - w 20 rocznicę przystąpienia Polski do NATO. 

Z kolei 11 marca z okazji 20 rocznicy przystąpienia Polski do NATO odbędzie się uroczystość oznaczenie dębu im. Zbigniewa Brzezińskiego w Honorowym Poczcie Dębów w Alei Ossolińskich. 

19 marca br. z okazji 38. Rocznicy Bydgoskiego Marca zainaugurowana zostanie wystawa „Marzec, w którym świat wstrzymał oddech. Kryzys Bydgoski 1981”. Prezentacja wystawy odbędzie się w przestrzeni ul. Mostowej. Tego samego dnia przedstawiony zostanie również projekt Muralu poświęcony wydarzeniom Bydgoskiego Marca, którego odsłonięcie zaplanowane jest w czerwcu. 

Na przełomie kwietnia i maja na ul. Mostowej przedstawiona zostanie wystawa poświęcona 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz unijnym inwestycjom.  A w ramach obchodów 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu odbędzie się debata uczniów szkół średnich i Młodzieżowej Rady Miasta pt. „21 postulatów”, która została zaplanowana w dniu 4 kwietnia br. w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

W programie Bydgoskiego Roku Wolności zostały zaplanowane także koncerty m in. z okazji Urodzin Miasta, a także z cyklu „Dumni z Bydgoszczy”. 

Wystawy, lekcje muzealne, gry miejskie

W Galerii Miejskiej bwa można oglądać wystawę „Cień wolności”, która jest spojrzeniem na dzieje minionego stulecia przez pryzmat sztuki. Warto wspomnieć, że pierwsza edycja tej ekspozycji odbyła się w ramach XXVII Festiwalu Ars Cameralis 2018, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Nowe wystawy przygotuje także Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, a wśród nich „Niepodległą Polskę. 1918 rok”. Wystawa ma dotyczyć starań Polaków do odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Latem Muzeum planuje także wystawę „Wolność jest w nas. Kościół Katolicki w PRL”, a w styczniu 2020 roku – „Bydgoszcz Wolna (1914-1920)”, która otwarta zostanie w 100. rocznicę zwycięskiego zakończenia powstania wielkopolskiego oraz powrotu naszego miasta do Macierzy.

Oprócz tego, placówka organizować będzie lekcje muzealne dla bydgoskich uczniów związane z Rokiem Wolności i Gry Miejskiej o tej tematyce. 

Ciekawe wydarzenia szykuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. W maju odbędzie się Europejska Gra Miejska poświęcona państwom członkowskim UE z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z kolei w wakacje odbędą się zajęcia „Podróże po krajach UE, w ramach których zainteresowani dowiedzą się wielu ciekawostek o państwach członkowskich. WiMBP ma w planach także prelekcje historyczne. 

Konferencje na uczelniach, spektakle w teatrze

W obchody Bydgoskie Roku Wolności włączyło się także Miejskie Centrum, Kultury. Wśród zaplanowanych wydarzeń odbędą się m. in. koncerty i debaty, a także projekcie filmowe w ramach cyklu „Bydgoskie Kino Wolność”.   Z kolei Radio Kultura działające przy MCK-u transmitować będzie autorskie programy pod nazwą „Radio Wolna Kultura”. 

Swoją cegiełkę do Bydgoskiego Roku Kultury dokłada też Teatr Polski im. H. Konieczki. W listopadzie zaplanowano premierę Sztuki „Mur” w reżyserii Justyny Sobczyk – spektakl upamiętnia 30. rocznicę obalenia muru berlińskiego. 

Z kolei Uniwersytet Kazimierza Wielkiego już 11 marca zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO”. Uczelnia planuje także m. in. wystawę „Miasto – Wolność – Ludzie”.

Z kolei Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy zorganizuje debaty ,wykłady i konferencje,  m. in. „Inżynierowie i technicy w 100-leciu Bydgoszczy”

W kwietniu Akademia Muzyczna zaprosi nas na niezwykły koncert - wykonanie opery „Verbum nobile” Stanisława Moniuszki. 

Z okazji Bydgoskiego Roku Wolności Młodzieżowa Rada Miasta chce zorganizować cykl debat oksfordzkich, a także stworzyć grę planszową na wzór Monopoly z bydgoskimi lokalizacjami i ważnymi dla miasta wydarzeniami. 

Warto wiedzieć: 

2019 to rok istotnych i pamiętnych, zarówno w historii Bydgoszczy, jak i Polski, jubileuszy i patriotycznych rocznic. To m. in. setna rocznica zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego - w 1919 roku, setna rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - 28 czerwca 1919 roku - którego postanowienia gwarantowały powrót Bydgoszczy do Polski. To także 30-sta rocznica częściowo wolnych wyborów - w czerwcu 1989 roku, 15- sta rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej – (1 maja 2004 roku), a także 20-lecie obecności Polski w NATO - od 12 marca 1999 roku.