logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ponad 2 mln zł. na działalność kulturalną
Konkursy na realizację zadań w zakresie wspierania kultury zostały rozstrzygnięte. Ponad 1 mln 300 tys. zostanie przeznaczonych m. in. na projekty, które wspierają bydgoską kulturę i popularyzują tradycję i dziedzictwo kulturowe. Dodatkowo miasto wesprze kwotą ponad 600 tys. zł inne ważne wydarzenia kulturalne.


Na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wpłynęło w tym roku 182 propozycje.

Komisja konkursowa wyłoniła 67 zadań, pomiędzy które rozdysponowana zostanie kwota w wysokości 1 mln 375 tys. zł, w następujących konkursach:

1. Projekty i przedsięwzięcia artystyczne tworzące ofertę kulturalną Bydgoszczy (630.000,00 zł. – 27 zadań)
2. Projekty z zakresu edukacji i animacji kulturalnej (200.000,00 zł. – 12 zadań)
3. Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy (215.000,00 zł. – 11 zadań)
4. Projekty dokumentacyjne oraz wydawnicze (280.000,00 zł. – 12 zadań)
5. Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych (50.000,00 zł. – 5 zadań)

Kolejny raz będzie organizowane 6 wydarzeń, które otrzymały dofinansowanie w konkursie wieloletnim na lata 2016-2018. W tym roku miasto wspomoże takie wydarzenia jak Bydgoszcz Jazz Festiwal, Boski Fest, Bydgoskie Impresje Muzyczne, Mózg Festiwal czy Vintage Photo Festival kwotą 425 tys. zł.

W roku 2018 planuje się ogłoszenie kolejnych konkursów:
- Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy
- Otwarty konkurs na przeprowadzenie rezydencji artystycznych (60.000,00 zł).

Ponadto organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku, tj. m.in. organizacje kościelne i spółdzielnie socjalne) mają możliwość ubiegania się o dotację w ramach małych grantów. Kwota przeznaczona na 2018 rok wynosi 200.000,00 zł.

Razem miasto przekaże ponad 2 mln. zł na realizację wydarzeń kulturalnych.

Informacja o Małych Grantach TUTAJ.