logo miasta - trzy kolorowe spichrze

O polsko-węgierskiej współpracy
Z wizytą w Bydgoszczy przebywa ambasador Węgier w RP, Orsolya Zsuzsanna Kovács. Swój pobyt w naszym mieście rozpoczęła od wizyty w bydgoskim ratuszu, gdzie spotkał się z nią prezydent miasta Rafał Bruski.


Orsolya Zsuzsanna Kovács od trzech miesięcy pełni funkcję ambasador Węgier w RP. Właśnie od Bydgoszczy rozpoczęła odwiedziny miast, w których działają Konsulaty Honorowe Węgier. W Bydgoszczy placówka została uruchomiona w maju 2013 r. – szerzej o tym wydarzeniu można przeczytać na naszej archiwalnej stronie TUTAJ. Otwarcia dokonali ministrowie spraw zagranicznych Węgier i Polski, János Martonyi i Radosław Sikorski. Konsulem honorowym Węgier w Bydgoszczy jest bydgoski przedsiębiorca Marek A. Pietrzak, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przemysłowy). Jego związki z Węgrami sięgają 1976 r. i zaczęły się całkiem przypadkowo. Podczas pobytu w Bieszczadach poznał obywateli tego kraju, którzy znaleźli się w kłopotach. Zagubili dokumenty i dzięki pomocy Marka A. Pietrzaka udało im się powrócić do kraju. W podziękowaniu zaprosili swojego wybawcę do złożenia wizyty nad Balatonem. Od tego czasu bydgoski przedsiębiorca był w kraju Madziarów ponad 70 razy i swobodnie posługuje się językiem węgierskim.

Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács to osoba niezwykle zaangażowana na rzecz umacniania współpracy polsko-węgierskiej. Jest animatorką ciekawych i licznych projektów młodzieżowych i aktywnie działa na rzecz rozwijania szeroko rozumianej współpracy polsko-węgierskiej, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Na szczególną uwagę zasługuje przygotowany i zrealizowany przez nią tzw. rok polsko-węgierskiej współpracy w trakcie trwania najpierw węgierskiej, a następnie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jest także pomysłodawczynią staży dla studentów i młodych polskich urzędników w węgierskim Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości Węgier. Jest jednym z głównych organizatorów wielu projektów współpracy studentów z Polski i Węgier, propagatorów polskiej tradycji i kultury, a także polityki i historii na węgierskich uczelniach. Niezależnie realizuje również bardzo ciekawe publikacje w węgierskich mediach, tłumacząc lub omawiając polskie prace, wywiady z czołowymi postaciami życia politycznego i społecznego w Polsce. Posługuje się językiem polskim, w jej rodzinnym domu Polska zajmowała ważne miejsce dzięki ojcu, historyku zajmującym się m.in. sprawami Europy Środkowo-Wschodniej.

Spotkanie w bydgoskimi ratuszu miało na celu bliższe poznanie naszego miasta. Wiele uwagi poświęcono dotychczasowej współpracy oraz możliwości nawiązania dalszych kontaktów. Zwieńczeniem pobytu w grodzie nad Brdą będzie udział ambasador Kovács w Bydgoskim Festiwalu Kultury Węgierskiej połączonym z V edycją prezentacji wina „Bydgostia Consular Marek Pietrzak”.