logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowy dyrektor Teatru Polskiego
Łukasz Gajdzis otrzymał dziś (1 września) z rąk prezydenta Rafała Bruskiego powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Nominacja została wręczona na okres trzech sezonów artystycznych.


Łukasz Gajdzis ukończył PWST w Krakowie na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Uzyskał tytuł doktora sztuk teatralnych oraz tytuł doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych. Jest również absolwentem PWST w Krakowie (wydział reżyserii), na której uzyskał specjalizację reżyseria teatru muzycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą).

Pełnił funkcję kierownika artystycznego, a następnie zastępcy dyrektora ds. Artystycznych Teatru Fredry w Gnieźnie. Gajdzis wyreżyserował m.in.: „Klub kawalerów” i „Pchłę Szachrajkę” w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, „Szpaka Fryderyka”  i „Patrona” (Teatr im. Aleksandra Fredry, Gniezno) oraz „W pokoju obok”  (Teatr im. Solskiego, Tarnów).

Dziś (1 września) w bydgoskim ratuszu Gajdzis otrzymał z rąk prezydenta Rafała Bruskiego powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Nominacja została wręczona na okres trzech sezonów artystycznych.

Gajdzis został dyrektorem Teatru Polskiego wygrywając konkurs na to stanowisko - prezydent Bydgoszczy ogłosił go 12 stycznia 2017 roku (zarządzenie nr 13/2017). Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta Miasta Bydgoszczy, organizacji związkowych działających przy Teatrze Polskim w Bydgoszczy oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, w drodze jawnego głosowania pięcioma głosami za, rekomendowała Łukasza Gajdzisa na stanowisko dyrektora instytucji. 

Prezydent Rafał Bruski przyjął rekomendację Komisji Konkursowej.

Wszystkie dokumenty - http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/konkurs-na-dyrektora-teatru-polskiego-w-bydgoszcz/