logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kultura dla obcokrajowców - BIK po ukraińsku
Bydgoski Informator Kulturalny będzie zamieszczał część publikacji także w języku ukraińskim. Wszystko po to, aby wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom kulturalnym Ukraińców mieszkających w Bydgoszczy.


To ważna zmiana w historii tego ważnego miejskiego wydawnictwa – od tego roku Bydgoski Informator Kulturalny będzie publikował część tekstów po ukraińsku. W ten sposób BIK, jako pierwsze tego typu pismo w Polsce północnej chce wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom kulturalnym Ukraińców mieszkających w naszym kraju i mieście. I tym samym zaprosić ich do uczestnictwa i współtworzenia bydgoskiej kultury.

Redakcja BIK-u planuje także otwarcie cyklu spotkań z naszymi Ukraińcami mieszkającymi w Bydgoszczy.

To niejedna zmiana wydawnictwa – w 2018 roku każda okładka BIK-u nawiązywała będzie do przemysłowych tradycji miasta w związku z uznaniem roku 2018 za Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego.