logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Konserwatorskie prace w zabytkowym kościele
W zabytkowym kościele garnizonowym, który początkowo był częścią klasztoru bernardynów, zlecone zostaną prace konserwatorskie. W poprzednich latach odrestaurowano m.in. elewację i dach świątyni. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.


Kościół pobernardyński pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju to jeden z najstarszych zabytków na terenie miasta. Budowę pierwszego obiektu sakralnego ukończono w 1485 roku. Służył on przybyłym do miasta bernardynom. Zniszczył go w 1545 roku pożar. Obecny gotycko-renesansowy gmach kościoła powstał w latach 1552-1557. W 1838 r. podjęto decyzję o przemianowaniu kościoła na garnizonowy – dla żołnierzy wyznania katolickiego i ewangelickiego. W latach 1864-1866 kościół został gruntownie odrestaurowany. Powstała wtedy okrągła wieża, kruchta oraz neogotycki szczyt zachodni.

W ostatnich latach wyremontowano m.in. elewację, pokrycie dachowe, prace restauratorskie prowadzono również przy witrażach, w zakrystii oraz prezbiterium.

W tym, roku wykonane będą natomiast prace konserwacyjne przy przy sklepieniu kaplicy i odkrytych miejscach sklepienia ławy i łuku tęczowego. To dekoracyjny, bogato zdobiony element znajdujący się na ścianie pomiędzy nawą i prezbiterium. Zaplanowano też renowację polichromii. Prace restauratorskie wykonane będą również przy ołtarzu. Drobne prace zaplanowano przy ramach obrazów ołtarzy bocznych. Cały zakres prac będzie uzgadniany z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Zleca je Rejonowy Zarząd Infrastruktury. Obecnie trwa przetarg mający wyłonić wykonawcę.