logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o zabytki. Wraz z elewacją wypięknieje też wieża
W Starym Fordonie kontynuowane będą prace konserwatorskie w kościele św. Jana. Są one możliwe dzięki miejskim dotacjom na zabytki. Wpisują się one w szereg działań związanych z rewitalizacją.


Świątynię w Starym Fordonie wzniesiono w latach 1877-79. Do 1892 trwało wyposażanie i wykańczanie zboru. Budowa ta miała zaspokoić potrzeby powiększającej się w tamtym okresie społeczności ewangelickiej. Kościół w stylu neogotyckim wyposażony był w dwa dzwony z brązu i  organy. Od 1945 do 1983 roku budynek służył jako magazyn. Po przeprowadzeniu remontu od 1985 ponownie pełni funkcje sakralne.
W tym roku zaplanowano prace konserwatorskie przy wieży. Ich koszt oszacowano na 105 tysięcy złotych. Wsparcie miasta to 50 tysięcy złotych. W ubiegłym roku kosztem ponad 200 tysięcy złotych prowadzone były prace przy elewacji.
W ramach rewitalizacji Starego Fordonu zaplanowane są też prace m.in. przy przebudowie ulic, remontach kamienic oraz urządzeniu terenów rekreacyjnych nad Wisłą.

Warto wiedzieć
Rozkwit parafii ewangelickiej w Fordonie przypadł na lata 1850-1914. Niemcy wyznania ewangelickiego stanowili wówczas większość społeczeństwa Fordonu i okolic. Po I wojnie światowej gmina skurczyła się do 900 osób, a przed samą II wojną światową do zaledwie 300 wiernych