logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o zabytki. Prace konserwatorskie w krypcie katedry
Bydgoska katedra to kolejny obiekt, do którego trafi jedna z miejskich dotacji na prace konserwatorskie. Pozwolą one przeprowadzić prace w krypcie odkrytej w ubiegłym roku.


Kryptę odkryto w ubiegłym roku. Archeologów na jej ślad naprowadził ubytek w kamiennej posadzce pomiędzy nawą środkową i północną. Przez powstały otwór wprowadzono kamerę, która pozwoliła zajrzeć do wnętrz  krypty. Jest ona częściowo zagruzowana, prawdopodobnie urobkiem powstałym podczas budowy ogrzewania. Teraz planowana jest dokładne zbadanie ceglanego pomieszczenia. Miejska dotacja w kwocie 20 tysięcy zł ma pozwolić na prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji oraz jej konserwacją.  Przed 12 laty w katedrze odkryto kryptę w nawie południowej, która pochodzi prawdopodobnie z XVIII wieku. Warto dodać, że w poprzednich latach miejska dotacja pozwoliła przeprowadzić w zabytkowej świątyni konserwację dachu oraz organów.

Cały XV-wieczny kościół ma  znaczącą wartość historyczną, gdyż stanowi niepowtarzalną pamiątkę po średniowiecznej zabudowie miasta. W jego wnętrzach znajdują się cenione obrazy maryjne m.in Madonna z Różą, zabytkowe sprzęty liturgiczne, liczne ołtarze, tablice pamiątkowe. W ubiegłym roku miejska dotacja trafiła natomiast na remont dachu w katedrze.

Warto wiedzieć:

W tym roku miejskie dotacje na prace konserwatorskie trafią do właścicieli 20 nieruchomości. Koszt prac konserwatorskich w wiekowych budynkach szacowany jest na poziomie ponad 4,3 mln zł. Bydgoszcz znajduje się w gronie miast, które przeznaczają największą pule środków (1,5 mln zł)  na wsparcie właścicieli zabytkowych obiektów.