logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dbamy o zabytki – kolejne elewacje do remontu
Powstała wstępna lista zabytków, które mogą liczyć na wsparcie miasta podczas remontów. Dotacje uzyska 14 obiektów. Szacowany koszt robót budowlanych w tych obiektach to 3,3 mln złotych.


- Dotacje są sprawdzonym instrumentem, które pomagają w rewitalizacji miasta – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Wartość prac w kilkunastu obiektach szacowana jest na ponad 3 mln zł. Jeszcze większe pieniądze wydamy na rewitalizację najcenniejszych miejskich obiektów takich jak Młyn Rothera, Muzeum Okręgowe czy Teatr Kameralny. Wartość prac przy tych obiektach to około 100 mln zł. Udało się nam również pozyskać unijne wsparcie konserwatorskie na prace przy spichrzach, murach miejskich oraz przy elewacjach sierocińca na Szwederowie i młodzieżowego schroniska na Bocianowie.

Największa dotacja w kwocie 300 tysięcy  trafi w tym roku do Bydgoskiej Katedry. Pozwoli ona przeprowadzić konserwację drewnianych stalli, czyli bogato zdobionych ławek ustawionych w prezbiterium. Wraz z nimi specjaliści pracom poddadzą namalowane na nich obrazy. Koszt zabiegów konserwatorskich szacowany jest na ponad 750 tysięcy złotych.

Mniejsze dotacje trafią do wspólnot mieszkaniowych , stowarzyszeń, firm i osób prywatnych przede wszystkim na poprawę estetyki elewacji frontowych. Takie prace planowane są w budynkach przy: ul. Gdańskiej 88-90 (przychodni),  107, Dworcowej 19, Garbary 16, Wrocławskiej 7 (gmach dawnego teatru rewiowego), Śniadeckich 45, Grunwaldzkiej 53, Sienkiewicza24/Chrobrego18, pl. Weyssenhoffa 1, Pomorskiej 48. W kilku budynkach m.in. przy Gdańskiej 101 oraz Grunwaldzkiej 53 planowana jest również wymiana stolarki okiennej. Miejska dotacja pozwoli też przeprowadzić prac przy remoncie grobowca rodziny Garjnertów na cmentarzu parafii św. W. a Paulo na Bielawach. Poza tym wykonane zostaną prace koncepcyjne i projektowe, które są niezbędne do przeprowadzenia robót w zabytkowym budynku przy Nowym Rynku parafii prawosławnej pw. Św. Mikołaja.

Ostateczną decyzję o wsparciu wytypowanych budynków podejmą radni. Lista obiektów wytypowanych do uzyskania wsparcia została opracowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Oceniana była między innymi wartość historyczna budynków oraz ich położenie.

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Starego Miasta stosowany jest cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także  nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie,  konkursy, przebudowa ulic i mostów wokół Starego Miasta. Funkcjonuje społeczna rada d.s. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty. Szereg interwencji podejmuje plastyk miasta.