logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoszcz wśród samorządów wspierających kulturę
Bydgoszcz podpisała Samorządową Kartę dla Kultury podczas Niekongresu Animatorów Kultury w Poznaniu.


Na III Niekongresie Kultury, który odbył się w poniedziałek 9 kwietnia na w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu spotkali się samorządowcy, animatorzy i twórcy z całej Polski.

Zainaugurowała go debata na temat budowania dialogu pomiędzy samorządami a animatorami kultury. – Wiele dobrych praktyk, o których rozmawiano jest już od dawna wdrażanych w Bydgoszczy – mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta miasta.- Podczas debaty podkreślano, że to właśnie Bydgoszcz jest jednym z pionierów współpracy pomiędzy samorządem a twórcami. Powoływano się m. in. na nasz Pakt dla Kultury i Bydgoski Kongres Kultury.

Podczas Niekongresu podpisano także deklarację – Kartę dla Kultury, która jest zbiorem reguł współdziałania animatorów kultury z lokalnymi władzami samorządowymi. To dziesięć punktów, w których zawarto wzajemne zobowiązania, które mają stać się fundamentem współpracy na rzecz społeczności lokalnych. Bydgoszcz także jest sygnatariuszem Karty. – To, co zawiera poznańska Karta dla Kultury jest w wielu punktach zbieżne z tym, co zostało opracowane w bydgoskim Pakcie dla Kultury. Jak widać, nasz dokument został solidnie przygotowany, między innymi dzięki dobrej współpracy z twórcami i naszej otwartości na sugestie środowisk twórczych - mówi Iwona Waszkiewicz.  

Karta dla Kultury TUTAJ