logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Architekci pracują nad kampusem
Trwają prace nad projektem nowego kampusu Akademii Muzycznej. Projektanci przygotowali między innymi nowe wizualizacje obrazujące jak obiekt prezentować będzie się od strony ulicy Kamiennej.


Cały kampus powstanie na terenach pomiędzy ulicą Kamienną i Chodkiewicza, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie dla nauki, edukacji i rekreacji. Dzięki temu, nowy budynek ma szansę stać się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy.
Do nowego obiektu Akademii Muzycznej planowane jest przeniesienie  działalność uczelni, zlokalizowanej do tej pory w kilku budynkach na terenie Bydgoszczy. Ponadto w nowych strukturach mają znaleźć się przestrzenie dotychczas niedostępne dla studentów, takie jak pełnowymiarowa estrada czy sale ćwiczeń indywidualnych. Lista funkcji i pomieszczeń nowego obiektu uczelni stanowiła przedmiot blisko dwuletnich konsultacji w środowisku akademickim.

Projekt przygotowuje  pracownia Plus3 Architekci, która wygrała konkurs na koncepcję nowego budynku. Planowany budżet inwestycji wynosi ponad 100 mln zł, natomiast termin realizacji całego procesu inwestycyjnego określany jest na 60 miesięcy.  Środki finansowe pochodzić będą z przede wszystkim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inwestycja ma zapewnione dofinansowanie Kontrakcie Terytorialnym.

Urząd Miasta Bydgoszczy przyczynił się do realizacji inwestycji przekazując nieodpłatnie działkę o wartości 9 mln zł pod budowę przyszłej siedziby Akademii.

Fot. Plus3 Architekci