logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2OSzlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O istnieje od 2015 roku. Powstał w odpowiedzi  na rosnące zainteresowanie dziedzictwem poprzemysłowym oraz turystyką industrialną. Wartości, jakie niesie ze sobą Szlak TeH2O to przede wszystkim rozbudzenie świadomości, że przynależność do miasta o przemysłowym charakterze może być powodem do dumy, a industrialna przeszłość Grodu nad Brdą stanowi znaczącą atrakcję turystyczną. Należy również pamiętać o tym, że w  Bydgoszczy to woda stanowi siłę napędową rozwoju miasta – dzięki Kanałowi Bydgoskiemu oraz sprawnej żegludze rzecznej na Brdzie potęga gospodarcza naszego miasta mogła nieustająco wzrastać.

Szlak TeH2O obejmuje 15 obiektów mających status wyjątkowych, czy wręcz kultowych: Exploseum, Spichrze nad Brdą, obiekty muzealne na Wyspie Młyńskiej , Apteka pod Łabędziem (zarządzane przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), Wieża Ciśnień, Hala Pomp (Muzeum Wodociągów), Kanał Bydgoski, Muzeum Kanału Bydgoskiego (przy II LO w Bydgoszczy), Barka Lemara (należąca do Miejskiego Centrum Kultury), Muzeum Mydła i Historii Brudu, Muzeum Fotografii (przy Wyższej Szkole Gospodarki), Warzelnia Piwa Bydgoszcz, Introligatornia (przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej), Dawna Gazownia Miejska, Fabryka Obrabiarek do Drewna.

Więcej na stronie Szlaku TeH2O: www.ludzieitechnika.pl

Barka Lemara, fot. Tymon Markowski
Dawna Gazownia Miejska, fot. Tymon Markowski
Exploseum, fot. Tymon Markowski
Fabryka Obrabiarek do Drewna, fot. Tymon Markowski
Introligatornia, fot. Tymon Markowski
Kanał Bydgoski, fot. Tymon Markowski
Muzeum Farmacji Apteki "Pod Łabędziem", fot. Tymon Markowski
Muzeum Fotografii, fot. Tymon Markowski
Muzeum Kanału Bydgoskiego, fot. Tymon Markowski
Muzeum Mydła i Historii Brudu, fot. Tymon Markowski
Muzeum Wodociągów - Hala pomp, fot. Tymon Markowski
Muzeum Wodociągów - Wieza ciśnień, fot. Tymon Markowski
Spichrze nad Brdą, fot. Tymon Markowski
Warzelnia Piwa Bydgoszcz, fot. Tymon Markowski
Wyspa Młyńska, fot. Tymon Markowski