logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Skład Komitetu Honorowego obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa PrzemysłowegoSkład Komitetu Honorowego obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego


1. Rafał Bruski - Prezydent Miasta Bydgoszczy;
2. Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3. Zbigniew Sobociński - Przewodniczący Rady Miasta;
4. Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna 
Organizacja Techniczna;
5. Agnieszka Siłacz - Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
     w Bydgoszczy;
6. prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego;
7. prof. dr hab. Jacek Woźny - Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego;
8. dr Helena Czakowska, prof. nadzw. KPSW - Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej,;
9. dr inż. Wiesław Olszewski, prof. WSG - Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki;
10. Jerzy Derenda - Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy;
11. prof. dr hab. inż. Marek Bieliński - Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego;
12. Mirosław Ślachciak - Prezes Zarządu "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek 
Pracodawców;
13. Sławomir Szatkowski - Prezes Zarządu  Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła   
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy;
14. Anna Raczyńska - Dyrektor Oddziału TVP3 Bydgoszcz;
15. Jolanta Kuligowska-Roszak - Prezes Zarządu Polskiego Radia PIK S.A.;
16. Jacek Glugla - Redaktor naczelny Gazety Wyborczej w Bydgoszczy;
17. Wojciech Potocki - Redaktor naczelny Gazety Pomorskiej;
18. Artur Szczepański - Redaktor naczelny Expressu Bydgoskiego.