logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Idea
Fabryka Obrabiarek do Drewna, fot. Tymon Markowski

O konieczności  ochrony dziedzictwa przemysłowego mówi się tak naprawdę od niedawna, lecz  temat okazał się niezwykle istotny dla wielu miast, w tym Bydgoszczy. Wiele miejsc przez długie lata zmagało się ze stygmatem regionu przemysłowego czy robotniczego, który to stereotypowo stawiany był w opozycji do kultury, zabytków i turystyki. Jednakże postępujący proces rozwoju cywilizacji spowodował, że techniki produkcji zaczęły bardzo szybko ulegać modyfikacjom, z czego największa transformacja nastąpiła na początku lat 90. Wtedy też  wiele zakładów przemysłowych o ogromnym znaczeniu zaczęło znikać z map miast. Dziś znaczenie tych miejsc ma wielką wartość historyczną, dlatego dąży się do ocalenia jak najwięcej tego, co posiada największą wartość historyczną i społeczną. Nad historią procesów wytwórczych i architekturą przemysłową pochyla się coraz więcej badaczy, a trend na turystykę industrialną nieustająco się rozwija. Właśnie dlatego w Bydgoszczy utworzono Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, by promować dziedzictwo industrialne i zachować je dla przyszłych pokoleń.


Fabryka Obrabiarek do Drewna, fot. Tymon Markowski

O powołanie Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego postulowali przedstawiciele bydgoskich instytucji kultury i nauki. Wystosowano w tej sprawie list intencyjny do władz miasta: z ramienia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy podpisał go  pan prof. Michał F. Woźniak, dyrektor Muzeum , Miejskie Centrum Kultury  reprezentowała pani dyrektor Marzena Matowska, a Wyższą Szkołę Gospodarki pan prof. Marek Chamot . Swoje poparcie dla idei  Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego wyrazili także przedstawiciele Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, którzy również  podpisali wyżej wspomniany list intencyjny oraz pan prof. Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

27 września 2017 roku decyzją Rady Miasta Bydgoszczy rok 2018 ogłoszono Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Intrygujące i oddające ducha bydgoskiego dziedzictwa logo Roku zaprojektowało Miejskie Centrum Kultury.

Jest nam również niezmiernie miło poinformować, iż wydarzenia odbywające się w ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego zostały objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.