logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzyul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz
www.wimbp.man.bydgoszcz.pl
WiMBP.Bydgoszcz@utp.edu.pl
tel. tel./fax: (052) 323-80-08, (052) 328-73-90