logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ulica Pijarów – początek budowy
W piątek (22 czerwca) drogowcy przekazali plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za przebudowę ul. Pijarów. Inwestycja łącznie z wcześniej wykonanym projektem kosztuje 2,5 mln zł. Finisz robót budowlanych i odbiory planowane są na przełomie października i listopada.


Odcinek ul. Pijarów od Nakielskiej do szkoły o długości około 112 metrów  otrzyma nawierzchnię bitumiczną. Przy tej części drogi dobudowane zostaną też chodniki. Na wysokości szkoły funkcjonować ma też parking. Na odcinku o długości około 520 metrów biegnącym na skarpie w kierunku granicy miasta, ulica będzie miała charakter pieszojezdni ze zjazdami i dojściami na teren posesji. Na nawierzchni zostanie zastosowana kostka betonowa. W zakres zadania wchodzą też  budowa oświetlenia, przebudowa linii napowietrznych, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej oraz przebudowa gazociągu.

Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wcześniej wykonawca opracował kompletną dokumentację projektową. Teraz ta sama firma rozpoczyna prace budowlane. Finisz  robót budowlanych i odbiory planowane są  na przełomie października i listopada. Nowa ulica będzie objęta długą, 8-letnią gwarancją.

Ulica Pijarów jest modernizowana  w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic o nawierzchni gruntowej. Co roku na ten cel rezerwowana jest kwota 17 mln zł. Dodatkowo miasto prowadzi też pilotażowy program utwardzania ulic bez twardej nawierzchni płytami ażurowymi.  

Obiektywne kryteria

Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie  program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru:

•         Rok nadania nazwy ulicy
•         Liczba mieszkańców
•         Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
•         Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
•         Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
•         Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)