logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kolejne ulice będą utwardzone ażurami
Ogłoszony został przetarg na kolejny pakiet zadań związanych z utwardzaniem ulic płytami ażurowymi. W ramach pilotażowego programu szukamy wykonawców odpowiedzialnych za prace na Ornej, Liściastej i Sybiraków.


W drugim przetargu szukamy wykonawców odpowiedzialnych za prace na ulicach Ornej (część południowa) i  Liściastej na Miedzyniu oraz  Sybiraków na osiedlu Eskulapa. Wszystkie ulice będą łączyły się z innymi drogami o twardej nawierzchni. Prace po podpisaniu umowy zajmą około 3 miesięcy.

Do pilotażowego przedsięwzięcia wybrane zostały ulice znajdujące się na osiedlach, na których znajduje się najwięcej gruntówek. Z programu wykreślono ulice, które w najbliższych latach mogą liczyć na kompletną przebudowę w oparciu o funkcjonujący od 2016 roku Wieloletni Program  Utwardzania Ulic Gruntowych, który zakłada kompleksowa przebudowę pasa drogowego. Na ulicach utwardzanych płytami ażurowymi nie będą też w najbliższych latach prowadzone prace związane z uzbrojeniem podziemnym. Warto jednak podkreślić, że rozbiórka i odtworzenie takiej nawierzchni jest stosunkowo proste (np. w trakcie usuwania awarii na podziemnych sieciach).
W ramach rozstrzygniętego pierwszego przetargu do utwardzenia wytypowano ulice Łucką, Przyłubską, Okopową oraz Pelikanową. Prace na tych gruntówkach pochłoną 1,2 mln zł. Początek robót już w pierwszej połowie czerwca. Zakończą się one jeszcze w wakacje.

Płyty ażurowe będą układane na podbudowie z kruszywa i podsypce. Z obu stron jezdnie będą ograniczone krawężnikami stabilizującymi całą konstrukcję drogi. Koszty budowy tego typu dróg są znacznie niższe, niż w przypadku nawierzchni asfalto-betonowych. Są jednak mniej odporne na uszkodzenia. Dlatego na wszystkich tego typu ulicach analizowane będzie  wprowadzenie dodatkowych  ograniczeń tonażowych.

ZDMiKP wytypował też kolejne ulice do utwardzenia płytami ażurowymi.  W trzecim etapie drogowcy zamierzają uruchomić zadania związane z ułożeniem płyt na Karasiowej, Borowiackiej i Warneńczyka.