logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Inwestujemy razem z mieszkańcami
Coraz większą popularnością cieszy się program Inicjatyw lokalnych (25/75) czyli wspólne inwestycje Mieszkańców i Miasta. Pozytywnie zaopiniowano wnioski dotyczące budowy ulic na osiedlach Miedzyń, Opławiec, Bydgoszcz Wschód oraz Glinki.


W tym tygodniu Komisja ds. Inicjatyw Lokalnych opiniująca wnioski w sprawie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej pozytywnie oceniła 5 wniosków i przekazała je do realizacji. Warunkiem jest uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenia mieszkańców. Nowe zadania dotyczą przede wszystkim utwardzania ulic osiedlowych.

Na Miedzyniu planowane jest utwardzenie ulicy Legnickiej. Łączy ona Nakielską ze Spacerową, liczy około 500 metrów. Na tym osiedlu stowarzyszenie mieszkańców planuje też, wspólnie z miastem, przebudowę ul. Paprociej, która ma stać się pieszojezdnią.  Z kolei na osiedlu Opławiec przewiduje  się  budowę jezdni na odcinku ul. Wycieczkowej. Analizowane będzie też dobudowanie chodników. Z kolei w dzielnicy Bydgoszcz Wschód planowana jest przebudowa ul. Osiedle Rzemieślnicze, która stanowi m.in. dojazd do kilku firm. Ulica liczy około 550 metrów. Przy tej ulicy powstać ma również chodnik. Poza tym na osiedlu Glinki stowarzyszenie mieszkańców przygotowuje się do przebudowy ulic Nieszawskiej i Wydmy.

Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. W tym roku środki na ten program, są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto dodać, że w ubiegłym roku zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana właśnie na przedsięwzięcia związane z jezdniami i parkingami. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź!
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programem 25/75 zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych: