logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Gruntówki zyskają twarde nawierzchnie
Ruszyły przygotowania związane z przebudową kolejnych ulic bez twardej nawierzchni. Zlecone zostało opracowanie koncepcji dla 8 „gruntówek” na Czyżkówku, Miedzyniu, Opławcu, Siernieczku, Piaskach i Glinkach.


Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił postępowania związane z wyborem firm projektowych, które wykonają koncepcje  programowo przestrzenne dla ulic:

 • Jeżynowej
 • Botanicznej
 • Siewnej
 • Łubinowej
 • Sanatoryjnej
 • Kaplicznej
 • Podleśnej
 • Piaski


Dokumentacje te mają powstać w ciągu 6 miesięcy. Na ich podstawie zlecone zostaną prace projektowe i budowlane („zaprojektuj i wybuduj”).  Zadanie jest realizowane zgodnie z „Wieloletnim programem przebudowy  ulic gruntowych”. Wcześniej w oparciu o ten plan zakończyła się przebudowa ul. Ptasiej i Pingwinowej. Na finiszu są prace przy południowym odcinku ul. Siedleckiej oraz na Świekatowskiej. Wybrani zostali wykonawcy prac na Pijarów i Gawroniej. Trwa też przetarg na przebudowę północnego odcinka ul. Siedleckiej. Przygotowywane są też przetargi na prace projektowe i budowlane dla ul. Leszczyna, Osada i Byszewskiej.

Warto wiedzieć
Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie  programu przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru:

 • Rok nadania nazwy ulicy
 • Liczba mieszkańców
 • Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
 • Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
 • Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
 • Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)