logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Elegancki budynek odzyska blask
Rozpoczyna się remont kolejnej kamienicy przy ul. Królowej Jadwigi. Rusztowania stanęły przy budynku z nr 13. W ubiegłym roku nadzór budowlany nakazał przeprowadzenie niezbędnych prac poprawiających jego estetykę.


Wiekowy budynek pełni przede wszystkim funkcję mieszkalną. Liczy 3 kondygnacje. Został zbudowany na planie litery C.  Jego symetryczna elewacja wykończona jest w części parterowej tynkiem, a na górnych kondygnacjach dominuje cegła. Kamienica posiada liczne zdobienia m.in: gzymsy, bonie, gzymsy , pilastry i efektowny portal. W ostatnich dniach rozpoczął się remont elewacji. Wcześniej w oparciu o decyzję nakazową prowadzono prace w kamienicy z numerem 7, 8 i 10.

W przypadku budynków znajdujących się w nieodpowiednim stanie technicznym, a także budynków mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, które przy tym powodują swoim wyglądem oszpecenie otoczenia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje decyzje nakazowe z art. 66 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości m.in. wypełnienie pęknięć i ubytków tynków na elewacjach, naprawę elementów dekoracyjnych znajdujących się na fasadach budynków, a także pomalowanie elewacji.

Warto wiedzieć

Ulicę Królowej Jadwigi wytyczono już w 1860 roku. Miała łączyć zachodnia część Bydgoszczy z nowym dworcem kolejowym. W latach 1861-65 zbudowano most Królowej Jadwigi. Obecna konstrukcja obiektu pochodzi z 1913 roku. Została ona gruntownie wyremontowana w 2001 roku.