logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Węzeł przesiadkowy pod okiem kamer
Wkrótce węzeł przesiadkowy na Leśnym będzie objęty dodatkowym monitoringiem. Zainstalowanych zostanie w jego obrębie 15 kamer. Wcześniej zlokalizowano punkt Straży Miejskiej.


Na przystanku kolejowym funkcjonuje już  system monitoringu wykorzystujący 11 kamer. Teraz zostanie on rozbudowany o dodatkowe 15 kamer stałopozycyjnych. Będą one zlokalizowane w tunelu oraz przy wejściach do podziemi i wind. Monitoring pomaga znacznie ograniczać liczbę dewastacji. Obecnie trwa postępowanie związane z wyborem wykonawcy, który sporządzi niezbędny projekt i zainstaluje urządzenia. Wstępnie zakończenie rozbudowy monitoringu zaplanowano na grudzień.

Rejestracja nagrań oraz obsługa systemu monitoringu będą odbywały  się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji, w której znajdują się  serwerownia oraz studio miejskiego systemu monitoringu. Warto dodać, że zamówienie będzie objęte 2-letnią gwarancją, a jednym z warunków realizacji jest serwis pozwalający na usuwanie usterek w ciągu 3 dni lub wymianę urządzeń.

Po zamontowaniu kamer Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zamierza jeszcze przeanalizować m.in. możliwość udostępnienia części  powierzchni w tunelu  na wykonanie  muralu.

Nowoczesny  węzeł integrujący komunikację kolejową i autobusową został udostępniony pasażerom wiosną ubiegłego roku.  W ramach inwestycji przebudowano perony, pętlę autobusową, a pod torami powstało przejście podziemne na perony i do Lasu Gdańskiego. Poza tym skrzyżowanie ulic Sułkowskiego i Modrzewiowej przebudowano na rondo. Inwestycja wraz pracami na stacjach Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Bielawy pochłonęła 36 mln zł. Z końcem grudnia w budynku stacji Bydgoszcz Leśna uruchomiony został punkt Straży Miejskiej.