logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ul. Paprocia zamieni się w pieszojezdnię
Ulica Paprocia zyska twardą nawierzchnię. Mieszkańcy tej ulicy powołali w ubiegłym roku stowarzyszenie, które w ramach Programu 25/75 zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie jezdni i chodnika.


Ulica Paprocia liczy około 90 metrów. Obsługuje przede wszystkim zabudowania jednorodzinne położone po obydwu stronach ulicy. Łączy też ulice Szczytową i Jeżynową. Ta druga „gruntówka” ze względu na zbiorczy charakter będzie przebudowana w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych. W ten sposób mieszkańcy Paprociej będą mieli zapewniony dojazd do swoich posesji wyłącznie utwardzonymi  ulicami.
Na Paprociej zgodnie z opracowanym projektem powstać ma pieszojezdnia o szerokości 4,5 metra. Ulica zostanie wyposażona też w odwodnienie. Dodatkowo powstanie kanalizacja kablowa pod przyszłe oświetlenie. Zaprojektowano też 6 miejsc postojowych.
Trwa przetarg na wykonanie robót budowlanych. W ramach programu 25/75 zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 25 procent kosztów inwestycji. Resztę środków zabezpieczyło w budżecie miasto Bydgoszcz.

Warto wiedzieć:
Podmioty zainteresowane pracami budowlanym mogą składać oferty do 14 maja. Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie http://paprocia.pl/przetarg/