logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej. Nowa jezdnia na Osowej Górze. Raport nr 16
W czwartek (13 grudnia) udostępniona dla ruchu zostanie kolejna nowa jezdnia ulicy Grunwaldzkiej na Osowej Górze. Rozpocznie się teraz budowa jezdni południowej na odcinku od granicy miasta do ul. Kormoranów.


Gotowy jest 600-metrowy odcinek północnej jezdni na wysokości schroniska dla zwierząt. Wykonawca planuje udostępnić go dla ruchu jeszcze dziś. Przełożenie ruchu pozwoli firmie Budimex wejść na istniejącą jezdnię południową, która zostanie rozebrana i zbudowana od podstaw. Wcześniej wymagać to będzie budowy ścian oporowych i poszerzenia nasypu.
Od 3 tygodni intensywne prace prowadzone są przy rozbiórce starej jezdni pomiędzy Czyżkówkiem i Osową Górą na odcinku leśnym. Samochody już wcześniej zostały skierowane na nowo wybudowaną jezdnię południową.

Obecnie kontynuowane są  też prace wyburzeniowe na Czyżkówku (strona północna od ul. Koronowskiej do strugi Flis), dalsza likwidacja kolizji z sieciami podziemnymi i przy budowie fragmentów ulic lokalnych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Grunwaldzkiej. Nad strugą Flis trwa budowa nowego mostu.
Zakończenie całej  inwestycji zostało zaplanowane na koniec przyszłego roku. Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej szybciej dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum pojadą wydzielonym buspasem, a rowerzyści zyskają bezpieczną drogę rowerową.

Inwestycja w liczbach:
•    Koszt prac budowlanych  – 75,8 mln zł
•    Długość modernizowanego  odcinka – 4,55 km
•    Długość buspasa – 2,95 km
•    Długość dróg rowerowych – 4,95 km
•    Powierzchnia chodników 14840 m2