logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rewitalizacja Starego Rynku. Jezdnie gotowe, czas na chodniki. Raport nr 11
Wykonawcy rewitalizacji Starego Rynku udało się w tym roku zrealizować większy zakres prac niż początkowo to planował. Gotowe są wszystkie jezdnie wyłożone kostką rzędową. Trwają też pierwsze prace przy chodnikach.


W ostatnich dniach wykonawcy udało się zakończyć między  przebudowę wylotów brukowanych jezdni otaczających płytę rynku. Gotowa jest również jezdnia południowa. Warto od razu podkreślić, że będą one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby pojazdów służb miejskich i dowożących towary. Wcześniej ten etap prac planowano  kończyć wiosną razem z chodnikami. Zgodnie z harmonogramem zmieniono lokalizację Pomnika Walki i Męczeństwa oraz wykonano cała podbudowę płyty głównej. Na jej połowie ułożono też granitowe płyty. Zainstalowano poza tym podziemne rozdzielnie, które zasilą ogródki letnie, scenę i iluminację choinki w kolejnym sezonie. Po stronie zachodniej powstał chodnik i dojście do gmachu Ratusza. Wykonano też murek z ławkami, a na płycie wycięto kanał do zainstalowania iluminacji 18. południka.

W piątek (21 grudnia) dowieziono kolejną partię kamiennych elementów, co pozwoli dokończyć roboty w centralnej części placu. Równocześnie budowane są ostatnie  fundamenty niezbędne do przeniesienia latarni. Oznacza to, że w okresie wiosennym  będą prowadzone przede wszystkim prace przy chodnikach i wykończeniowe. Część z nich dzięki sprzyjającej pogodzie jest już realizowana. Wykonywane są między innymi podbudowy pod chodniki. Firma „Betpol” zamierza także w  okresie zimowym kontynuować roboty, jeśli tylko będą odpowiednie warunki pogodowe.

Koszt rewitalizacji Starego Rynku to 14,3 mln zł. Zakończenie całej inwestycji planowane jest zgodnie z umową w czerwcu. Wyposażenie Starego Rynku w postaci elementów małej architektury (ławek, kwietników) zostało wybrane w drodze konkursu. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ. Na Starym Rynku zasadzone zostaną też dwa duże drzewa.