logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Spotkanie Prezydenta z mieszkańcami – wspólnie pracujemy nad Strategią Rozwoju Bydgoszczy
We wtorek 3 lipca prezydent Rafał Bruski spotkał się z mieszkańcami m. in. Czyżkówka, Miedzynia, Okola i Osowej Góry. Było to szóste spotkanie w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy.


Wtorkowe spotkanie dotyczące aktualizacji strategii rozwoju miasta odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Nowogrodzkiej i było dedykowane mieszkańcom osiedli: Czyżkówko, Flisy, Miedzyń – Prądy, Okole, Osowa Góra, Piaski, Smukała – Opławiec – Janowo, Wilczak – Jary.     

Duża część pytań mieszkańców była poświęcona sprawom komunikacyjnym, drogowym i infrastrukturalnym. Była mowa m.in. o przebudowie ul. Nakielskiej. Po zakończeniu prac ulica ta zyska lokalny charakter, zostanie ograniczony ruch samochodów ciężarowych, a poprzez zastosowanie bus pasów, tzw. przystanków wiedeńskich, współpracującego ze sobą systemu sygnalizacji świetlnej i budowy ścieżek rowerowych, znacznie poprawi się bezpieczeństwo pieszych i osób korzystających z komunikacji publicznej. 

Otwarte spotkania z mieszkańcami dotyczyły działań związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy, na temat której od kilku miesięcy trwają konsultacje społeczne.
W czasie konsultacji, mieszkańcy uzyskają informacje na temat dotychczasowych prac nad strategią. Przy udziale zewnętrznego moderatora wypracowywane są rekomendacje dotyczące działań w ramach realizacji celów strategicznych wynikających z przygotowywanego dokumentu. Dotychczas odbyło się siedem spotkań - w ich trakcie zebrano blisko 1300 ankiet. Rozmowy dotyczyły spraw istotnych dla młodzieży, seniorów, przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego, a także tematu przyjaznej przestrzeni komunikacyjnej.

W ramach działań nad strategia rozwoju Bydgoszczy mieszkańcy byli pytani o opinię na temat stanu i przyszłości miasta. Powołano zespoły robocze, które w swoim składzie zgromadziły mieszkańców zaangażowanych w działalność na rzecz miasta, przedstawicieli Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Odbyły się dwa spotkania zespołów, podczas których wypracowywano wybrane zapisy dokumentu strategicznego.

Cykl sześciu spotkań, który zakończył się 3 lipca jest kolejnym punktem w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy. Spotkania te odbywały się od 18 czerwca, w każdym tygodniu w dwóch lokalizacjach w różnych częściach miasta. W sumie takich spotkań odbyło się sześć: 18 czerwca w Fordonie, (dla mieszkańców Nowego Fordonu, Osiedla Tatrzańskiego, Osiedla Terenów Nadwiślańskich i Starego Fordonu), 21 czerwca w XI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Cichej ( dla mieszkańców Bartodziejów, Bielaw, Brdyujścia, Siernieczka i Osiedla Leśnego), 25 czerwca w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Bohaterów Westerplatte (dla mieszkańców Kapuścisk, Łęgnowa, Wyżyn, Zimnych Wód i Czerska Polskiego), 26 czerwca w Szkole Podstawowej nr 30, przy ul. Czackiego 8  (dla mieszkańców Błonia, Górzyskowa i Szwederowa).

Dwa ostatnie lipcowe spotkania odbyły się kolejno 2 lipca w Marinie (dla mieszkańców osiedli: Bocianowo, Śródmieście – Stare Miasto, Jachcice, Glinki – Rupienica, Wzgórze Wolności) oraz 3 lipca w ZSO nr 3 (ul. Nowogrodzka 3), na które zaprosiliśmy mieszkańców osiedli: Czyżkówko, Flisy, Miedzyń – Prądy, Okole, Osowa Góra, Piaski, Smukała – Opławiec – Janowo, Wilczak – Jary.    

Więcej o Strategii Rozwoju Bydgoszczy na stronie www.strategia.bydgoszcz.pl