logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ogródki letnie z niższą opłatą
Opłata za letnie ogródki w obszarze objętym rewitalizacją płyty Starego Rynku zmniejszy się o połowę i wyniesie 30 groszy za metr kwadratowy. Ulga będzie obowiązywać do czasu zakończenia prac. Z propozycją zmniejszenia stawki na czas prac budowlanych zwrócili się do prezydenta właściciele punktów gastronomicznych.


W związku z prowadzeniem prac związanych z przebudową płyty Starego Rynku w Bydgoszczy zostały ustalone niższe stawki opłat pobieranych od podmiotów lub osób prowadzących działalność zarobkową, na podstawie umów dzierżawy gruntów zawieranych z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Obecna stawka za metr kwadratowy wynosi 30 groszy dziennie. Nowe, niższe stawki obowiązują od 1 lipca br. do czasu zakończenia prac rewitalizacyjnych. Do tej pory stawka za metr kwadratowy wynosiła 60 groszy.

Warto podkreślić, że osoby prowadzące działalność zarobkową były wcześniej informowane o harmonogramie prac. Z myślą o nich prace zostały podzielone na etapy. W pierwszej kolejności roboty budowlane w okresie letnim wykonywane są w centralnej części Rynku. W ten sposób na istniejących chodnikach wzdłuż kamienic do września mogą nadal funkcjonować m.in. ogródki letnie.  

Warto wiedzieć:
Podczas rewitalizacji innych ulic na wniosek najemców lokali komunalnych Administracja Domów Miejskich, w uzasadnionych przypadkach, także przychylała się do wniosków o czasowe obniżenie stawek czynszów.