logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowa sieć ciepłownicza na Osowej Górze
Spółka KPEC podpisała z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Energoterm umowę na budowę sieci ciepłowniczej przy ulicach: Skośnej, Papuziej, Grunwaldzkiej, Filtrowej i Wyrzyskiej. Inwestycja wpisuje się w program spółki "Ciepło bez smogu"


W ramach zadania zbudowana zostanie sieć ciepłownicza w ul. Grunwaldzkiej (Droga Krajowa 80), Filtrowej od  skrzyżowania z ul. Wyrzyską, Filtrową do  skrzyżowania z ul. Kolbego oraz sieć ciepłownicza w ul. Grunwaldzkiej  od skrzyżowania z ul. Kolbego do ul. Skośnej wraz z budową komory ciepłowniczej S3”. Wartość tego etapu wynosi 6 219 000,00  zł netto. Zakończenie robót zaplanowano na dzień 31.10.2018 r.

Zadanie to jest pierwszym etapem dużej inwestycji obejmującej budowę sieci ciepłowniczej łączącej miejski system ciepłowniczy G 1.1 miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą ciepłowni Osowa Góra w ramach projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”. Celem przedsięwzięcia jest eliminacja zanieczyszczenia powietrza, co wpisuje się w misję rozpoczętego w tym roku programu KPEC „Ciepło bez smogu”. Inwestycja pozwoli także na przyłączenie nowych odbiorców oraz docelowo złączenie wyspowego systemu ciepłowniczego Osowej Góry z miejskim systemem ciepłowniczym. Budowa całego odcinka sieci planowana jest w latach 2018-2022, a długość sieci łączącej Elektrociepłownię przy ul. Żeglarskiej z siecią na Osowej Górze wyniesie około 8,5 kilometra.

Cały Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”, pozwoli na wybudowanie nowych odcinków sieci ciepłowniczych o łącznej długości ponad 18 km oraz 106 przyłączy i nowoczesnych węzłów ciepłowniczych w budynkach odbiorców.

Całkowita wartość tego projektu wynosi 73 366 162,29 PLN
Całkowita kwota dofinansowania wynosi 29 800 883,90 PLN