logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Most na Mińskiej do przebudowy
Ogłoszony został przetarg na przebudowę mostu w ciągu ul. Mińskiej. Przeprawa nad Kanałem Bydgoskim ma być bezpieczniejsza i gwarantować przejazd także większym pojazdom. Prace projektowe i budowlane zajmą około 9 miesięcy.


Kratownicowa konstrukcja mostu pochodzi z początku XX wieku. Wówczas wykorzystywana była na linii kolejowej w kierunku Piły. W 1973 roku most kolejowy zastąpiono nowym obiektem ze względu na brak możliwości zawieszenia trakcji elektrycznej. W latach 1982-83 zdecydowano się na jego ponowne wykorzystanie dla  ruchu drogowego i osadzono na przedłużeniu ul. Mińskiej. W ubiegłym roku konstrukcja została uszkodzona prawdopodobnie przez przeciążony pojazd. Po doraźnej naprawie ruch na moście został ograniczony do pojazdów osobowych. Jednocześnie na zlecenie ZDMiKP powstała koncepcja kompleksowej przebudowy przeprawy. Zakłada ona między innymi wykonanie nowej płyty pomostu, odwodnienia, remont chodników, dojazdów, zastosowanie nowych barieroporęczy,  zabezpieczenie przed korozją. Wszystkie prace projektowo-budowlane zajmą około 9 miesięcy. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy. Oprócz ceny dodatkowymi kryteriami są długość gwarancji i skrócenie czasu remontu obiektu.

Most w liczbach:

  • Długość konstrukcji – ok. 55 m
  • Szerokość mostu – ok. 13 m
  • Wysokość konstrukcji – ok. 7 m
  • Szerokość jezdni – 6 m

Fot. Google Street View