logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Młyny Rothera. Zabytkowe mury odzyskują dawny wygląd. Raport nr 6
Coraz więcej prac prowadzonych jest wokół kompleksu spichrzy i młyna Rothera. Renowacji poddawane są między innymi elewacja młyna oraz drewniana konstrukcja szachulcowa spichrzy. Wkrótce zacznie się montaż okien.


Rewitalizacja Młynów Rothera obok budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Astoria” to największa inwestycja budowlana w historii Bydgoszczy. Wartość prac to ponad 92 mln zł. Dzięki tym środkom zabytkowy gmach znów ma tętnić życiem i współgrać z odnowioną Wyspą Młyńską.

Wykonawca cały czas rozszerza front prac. W ostatnich dniach ruszyły pierwsze prace przy elewacji młyna. Wcześniej rozpoczęto je przy spichrzu mącznym od strony polany na Wyspie Młyńskiej. Konserwacji poddawane są przede wszystkim elementy drewnianej konstrukcji Spichrza Zbożowego (od strony Brdy). Wewnątrz prowadzony jest również szereg prac konserwatorskich przy murach, które wymagają  między innymi uzupełnienia ubytków, spoin. Wykonywane są również roboty przy posadzkach i podłogach. W kompleksie montowane są też nowe elementy konstrukcyjne klatek schodowych oraz szybów windowych. W drugiej połowie grudnia wykonawca zaplanował również wstawianie pierwszych elementów stolarki okiennej. Będzie ona wiernie odwzorowywać dawne elementy.

W spichrzu zbożowym zrealizujemy projekt „Park kultury”. Na jego realizację uzyskaliśmy 15 mln unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakłada on prace budowlano–konserwatorskie i adaptacyjne wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej sprzętu i wyposażenia. Jedna ze stref ma obejmować „Ogrody Wody. Stany Skupienia”. Koncepcję tej strefy prezentowaliśmy w trakcie wrześniowych dni otwartych.  
W spichrzu mączny zrealizujemy inne projekty, które mają między innymi wzmocnić turystyczny potencjał miasta np. ekspozycję prezentującą funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Budynek łazienek wykonany jako wolnostojący na planie prostokąta, usytuowany nad brzegiem rzeki Brdy, za północnym szczytem spichlerza zbożowego (północnego) poddany zostanie również rewitalizacji. Będzie stanowił zaplecze dla obsługi tramwaju wodnego. Budynek młyna (łączący oba spichrza) będzie pełnił między innymi funkcję klatki schodowej. Zaplanowano w nim  umieszczenie wind. Na jego szczycie znajdzie się taras widokowy.

Projekt budowlany zakłada też zagospodarowanie otoczenia. Na terenie działki projektuje się duży taras pomiędzy skrzydłami obu spichrzy. Na taras prowadzić mają  reprezentacyjne schody z elementami zieleni oraz małej architektury, która może być traktowana jako siedziska, miejsca wypoczynku, przestrzeń rekreacyjna itp. Ich istotnym elementem mają być  niecki  i fontanny  wypełnione wodą. Taras będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, które mogą się na niego dostać za pomocą pochylni.  Na tarasie projektuje się odbudowanie budynku kotłowni, który może pełnić funkcję kawiarni. Pod tarasem znajdą się ogólnodostępne toalety oraz parking.