logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Mała architektura i zieleń na Starym Rynku
Konkurs na projekt małej architektury i zieleni na płycie Starego Rynku został rozstrzygnięty. Prezydent wręczył nagrody laureatom konkursu. Zwyciężył projekt, który połączył symbol Bydgoszczy - Spichrze z nowoczesnym designem. Wygrała go studentka Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy.


Zadaniem projektantów było opracowanie koncepcji stylowej ławki oraz kwietnika przeznaczonych dla przestrzeni Starego Rynku w Bydgoszczy. Wkrótce Salon Miasta uzyska nową nawierzchnię, zmienią się także inne elementy wyposażenia. Plastyk Miejski wraz z Radą do Spraw Estetyki zainicjowali zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu celem wyłonienia najciekawszego projektu bydgoskich mebli staromiejskich. Kontekst miejsca określił charakter większości opracowań.

Komisja w składzie: Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz – Architekt Miasta Bydgoszczy, Ewa Raczyńska- Mąkowska – Zakład Wzornictwa UTP, prof. dr hab. Dariusz Markowski – Przewodniczący Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy, dr Michał Kubiak – artysta rzeźbiarz, Maciej Bakalarczyk - Menadżer Starego Miasta, Marek Iwiński – Plastyk Miasta pod przewodnictwem prof. dr hab. Maciej Świtała z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyznała I miejsce Agacie Łapińskiej.

Jej projekt w najtrafniejszy, zdaniem komisji, sposób skojarzył tradycję historyczną ze współczesną lekką formą, syntetyzując znany motyw bydgoskich spichrzy. Wybrany wzór daje szerokie możliwości aranżacji przestrzeni, dzięki zastosowaniu modularności poszczególnych elementów. Autorka jest Gdańszczanką, studentką Wzornictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać także trzy wyróżnienia, które otrzymały zespoły projektantów: Patrycja Kazimierczak, Katarzyna Gacek, Joanna Jarząbkiewicz z Wrocławia za ciekawą próbę połączenia w projekcie koronkowego detalu historycznego z prostotą współczesnej formy siedziska.

Komisja wyjątkowo wyróżniła również autorów z Poznania - Jakuba Wójtowicza i Filipa Zielińskiego za szczególnie interesującą ławę, stanowiącą bardziej  formę przestrzenną niż użytkowy mebel miejski. Projekt wprawdzie nie spełnił oczekiwań wynikających z założeń regulaminu konkursu, ale może stanowić ciekawą inspirację do wykorzystania podczas aranżacji bulwarów nad Brdą, które zdaniem członków Komisji zasługują na szczególną estetykę.

Wśród wyróżnionych znalazła się też praca Patrycji Doman, również studentki Wzornictwa na bydgoskim UTP, za interesującą interpretację formalną i funkcjonalną architektury historycznej, zaproponowanie zintegrowanej funkcji ławy i kwietnika w niespotykanym dotąd kształcie.

Konkurs adresowany był do studentów i absolwentów uczelni wyższych o szeroko pojętym kierunku projektowym i artystycznym w Polsce. Każdy, kto chciał wziąć w nich udział mógł nadesłać łącznie 5 propozycji projektów ławek i kwietników, które stanąć mają na zrewitalizowanej płycie Starego Rynku. Wszystko po to, aby serce miasta było estetyczną wizytówka Bydgoszczy i jednocześnie funkcjonalnym miejscem dla wszystkich mieszkańców.

Co po konkursie? W najbliższym czasie rozpoczną się uzgodnienia dotyczące szczegółów wykonania ławek i kwietników – opisu przedmiotowego zamówienia, czyli dokładne wymiary elementów: ławek i kwietnika, ich ilość, planowane rozmieszczenie itd. Będzie to efekt rozmów pomiędzy ZDMiKP i Radą ds. Estetyki Miasta.   

Jak podkreśla plastyk miejski, Marek Iwiński, który czuwał nad przebiegiem konkursu, zainteresowanie było ogromne. - Prace nadesłali architekci z Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Były nawet prace z zagranicy. I większość naprawdę była na wysokim poziomie. Kryterium ważnym było stworzenie projektu, który wpisywałby się w bydgoski Stary Rynek - część nadesłanych prac była świetna, jednak nie współgrała tak dobrze, jak nagrodzona i wyróżnione prace z naszym Rynkiem - mówi Iwiński. - Tak duże zainteresowanie konkursem osób spoza Bydgoszczy to także dobra promocja miasta.

Łącznie na konkurs wpłynęło 80 prac z całego kraju Europy.