logo miasta - trzy kolorowe spichrze

IV krąg opery – ruszają prace projektowe
Opera Nova zleciła wykonanie projektu niezbędnego do rozbudowy obiektu o IV krąg z częścią konferencyjno-wystawienniczą. Inwestycję od początku wspiera miasto Bydgoszcz, które współfinansowało przygotowanie koncepcji i jest przygotowane do wsparcia prac budowlanych.


W tym roku sfinalizowane zostały prace nad koncepcją rozbudowy Opery Nova. Zakłada ona, że dodatkowy krąg liczyć ma 4 kondygnacje. W IV kręgu znalazłyby się sala kameralna (pełniącą funkcję Sali prób scenicznych oraz Sali scenicznej z widownią na około 450-500 osób), hol z zapleczem szatniowym, przestrzeń wystawienniczą wielofunkcyjną, salę projekcyjno-konferencyjną (na około 250-300 widzów), łącznik z istniejącym gmachem.

Nowy krąg liczyłby około 4400 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Od brzegu Brdy dzieliłoby go około 10 metrów. Wysokość budynku to ok. 19 metrów. Od strony południowo-zachodniej na elewacji dominować mają przeszklenia otwierające go na rzekę. Szczegółowe rozwiązania architektoniczne i dobór materiałów określone zostaną określone na etapie sporządzania projektu budowlanego. 

Częścią opracowania była również koncepcja dwupoziomowego garażu na około 250 stanowisk. Przewidziano jego obsługę od strony ul. Karmelickiej, system kontrolowanego wjazdu oraz wybudowanie nad nim placu z małą architekturą na poziomie wejścia do Opery. Warto dodać, że opracowanie przewiduje możliwość niezależnej realizacji zarówno IV kręgu, jak i garażu.  

Z inicjatywą rozbudowy Opery Nova wyszedł Maciej Figas, który przedstawił propozycję władzom Bydgoszczy. Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski zadeklarował chęć współfinansowania z samorządem województwa. Znalazło to wyraz w porozumieniu podpisanym latem tego roku. Zakłada ono podział kosztów pomiędzy miastem i województwem po połowie. 

Czas na projekt 

Następnym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia inwestycji jest przygotowanie projektu budowlanego. Przetarg na to zadanie został już rozstrzygnięty. Zrealizuje je Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztofa Kozłowskiego. Kompleksowa dokumentacja oraz nadzór autorski nad przyszłą inwestycją kosztować będą ok. 2,4 mln zł. - Realizacja tej  inwestycji wzmocnił rangę miasta jako ośrodka kultury muzycznej - mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Gmach ma szansę stać się w jeszcze większym stopniu miejscem prezentacji nie tylko dzieł muzycznych na najwyższym poziomie. 

Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej zajmie około 1 roku. Wartość prac budowlanych wstępnie o szacowano na około 80 mln zł.  

Obecnie przedstawiciele Opery Nova oraz samorządu województwa analizują optymalny przygotowania inwestycji do realizacji przy współpracy z miastem. Wstępnie jej  wartość inwestycji oszacowano na kwotę około 80 mln zł. 

Długa budowa

Opera Nova w Bydgoszczy to jeden z nowocześniejszych i najbardziej wszechstronnych teatrów muzycznych w Polsce, którego bogaty repertuar, obejmujący dzieła operowe, baletowe, operetki i musicale, uzupełniają koncerty, widowiska i przedstawienia innych teatrów goszczących na Bydgoskim Festiwalu Operowym,  organizowanym tu corocznie,  od 1994 roku. Budowę istniejących trzech kręgów rozpoczęto w 1973 roku. Ukończenie obiektu opóźniało się z powodu wysokich kosztów jego budowy oraz braku materiałów i wykonawców. W latach 80. XX wieku czasowo  zaprzestano nawet prac budowlanych. Gmach oficjalnie przekazano do użytkowania w 2006 roku. 

IV krąg w liczbach:

- Powierzchnia użytkowa – ok. 4400 metrów kwadratowych

- Liczba miejsc w sali kameralnej – 450-500

- Liczba miejsc w Sali projekcyjno-konferencyjnej – 250-300

- Szacowany wstępnie koszt - 80 mln zł

- Liczba kondygnacji – 4

-wysokość – 19 m