logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Grunwaldzka – bezpieczna ulica również dla pieszych i rowerzystów
Wykonawca udostępnił kierowcom oba pasy ruchu na ul. Grunwaldzkiej, dzięki czemu znacznie łatwiej przejechać przez ten ważny węzeł komunikacyjny. Włączona została też sygnalizacja. Podstawowe prace przy budowie dróg rowerowych na tej ulicy zbliżają się do finiszu. Roboty związane z oznakowaniem, zielenią i część prac drogowych wymagających dobrej pogody wykonane zostaną wczesną wiosną.


Budowa dróg rowerowych pomiędzy rondem Grunwaldzkim i ul. Kraszewskiego to jedna z większych inwestycji na Okolu. Kosztuje ona blisko 11 mln zł. Ciąg rowerowy wytyczony został po obu stronach ulicy. Na przeważającym odcinku powstały nowe wydzielone drogi rowerowe. Wykorzystywane będą też jezdnie serwisowe. Ścieżki powstały też wokół ronda Grunwaldzkiego i połączą się z trasą wybudowaną podczas przebudowy węzła Garbary. W zakres zadania wchodziły też przebudowa jak i budowa nowego oświetlenia, przebudowa sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu ITS oraz budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej. Zaplanowano też budowę nowej nawierzchni wraz z podbudową wlotu oraz wylotu ulicy Grunwaldzkiej.

W ostatnich dniach wykonawca udostępnił dla ruchu oba pasy ruchu na ul. Grunwaldzkiej, dzięki czemu znacznie łatwiej przejechać przez ważny węzeł komunikacyjny. We wtorek (18 grudnia) włączono też sygnalizację świetlną.  Obecnie drogowcy  skupiają  się na dokończeniu prac brukarskich. Układane są między innymi brakujące elementy opasek i płyt chodnikowych w obrębie skrzyżowań z ul. Focha, Graniczną i Jasną.  Przed zimą plac budowy ma być również uporządkowany. Roboty związane z oznakowaniem, zielenią i część prac drogowych wymagających dobrej pogody wykonane zostaną wczesną wiosną.

W ramach innych zadań na wysokości na wysokości ul. Granicznej zamontowano nowoczesne oświetlenie wertykalne, które poprawia widoczność osób znajdujących się w strefie przejścia. Z kolei na wysokości Czarnej Drogi gdzie powstał nowy market na koszt inwestora zewnętrznego zainstalowano sygnalizację świetlną. Wszystkie rozwiązania mają na celu przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Były one również przedmiotem konsultacji społecznych.

Ważne liczby:

•    10,9 mln zł to koszt budowy dróg rowerowych
•    1,5 km to długość modernizowanego odcinka
•    2 stacje Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego funkcjonują przy ul. Grunwaldzkiej i rondzie Grunwaldzkim