logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Budowa ul. Byszewskiej – ostatni etap
W czwartek (10 stycznia) rozpoczął się jeden z ostatnich etapów robót przy budowie ul. Byszewskiej. To kolejna ulica na Czyżkówku, która powstaje w oparciu o „Wieloletni program przebudowy ulic gruntowych”. Inwestycja kosztuje 5 mln zł.


Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszej kolejności wykonawca opracował dokumentację projektową. Jesienią rozpoczął prace budowlane. Gotowy jest już między innymi odcinek od ul. Jęczmiennej do Mlecznej oraz od Karolewskiej do Żnińskiej. Zakończone są prawie wszystkie roboty związane z kanalizacją deszczową i ułożeniem kabli. Teraz dzięki sprzyjającej pogodzie kontynuowane są typowe prace drogowe związane z budową nowych nawierzchni z betonowej kostki. W czwartek (10 stycznia) rozpoczęły się  roboty na odcinku od Jęczmiennej do Chmielnej (wraz ze skrzyżowaniem). Ten fragment Byszewskiej jest zamknięty dla ruchu, podobnie jak odcinek od Żnińskiej do Więcborskiej.  Zakończenie całej inwestycji planowane jest wczesną wiosną.

Ulica Byszewska jest budowana na odcinku około 1,2 km. Znajduje się w zachodniej części Czyżkówka.  W posesjach zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicy zamieszkuje około 300 osób.  Pełni funkcje ulicy zbiorczej. Zapewnia też dojazd do innych lic osiedlowych. W otoczeniu ulicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Warto podkreślić, że opracowana koncepcja budowy została  skonsultowana z mieszkańcami. Dlatego przy Byszewskiej zaplanowano miejsca postojowe.  By uspokoić ruch  budowane skrzyżowania mają charakter wyniesiony. Zainstalowanych będzie łącznie 50 nowych latarni.

Wcześniej na Czyżkówku w oparciu o „Wieloletni program przebudowy ulic gruntowych” twardą nawierzchnię zyskał południowy odcinek ul. Siedleckiej i Świekatowska (koszt 4,2 mln zł). Wybrano też wykonawców odpowiedzialnych  za projekt i  budowę północnego odcinka ul. Siedleckiej (koszt 4,9 mln zł) i  ul. Łubinowej (4,8 mln zł). Na Czyżkówku utwardzane są również inne ulice. Dzięki programowi „Inicjatyw lokalnych 27/75” przebudowana została ulica R. Kuczmy, a w budowie jest ul. Świętopełka. Z kolei w ramach pilotażowego programowi polegającego na stabilizacji nawierzchni płytami ażurowymi wygodny dojazd zapewniona na ulicy Okopowej, Borowiackiej i Karsińskiej.