PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   Nauka i technika
Nazwa organizacjiKoło Polskiego Towarzystwa Informatycznego Bydgoszcz
Adrespl. Weyssenhoffa 11 pok.7 85-072 Bydgoszcz
E-mailpti@ukw.edu.pl
Strona WWWhttp://www.pti.org.pl
Osoba kontaktowaIzabela Rojek
Cele statutowe
i opis działalności

Cele i środki działania Towarzystwa określono w Statucie następująco (cytat ze statutu):

popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej;

podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką;

ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym;

popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań;

reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa, władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą. Towarzystwo osiąga swoje cele przez: współdziałanie z właściwymi jednostkami gospodarczymi, instytucjami, komitetami i towarzystwami naukowymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi krajowymi i zagranicznymi, organizacjami politycznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa;

prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw, wycieczek krajowych i zagranicznych, pokazów technicznych, konkursów, działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów;

organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych i naukowo - technicznych, krajowych i międzynarodowych;

prowadzenie prac mających na celu podnoszenie jakości urządzeń informatycznych oraz inicjowanie, opracowanie i opiniowanie norm dotyczących informatyki, a także opiniowanie państwowych programów i planów w dziedzinie informatyki;

współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowaniu metod i programów nauczania i szkolenia w zakresie informatyki; popieranie wynalazczości i ruchu racjonalizatorskiego w zakresie informatyki;

organizowanie dla swoich członków wyjazdów naukowych i studialnych, praktyk i stażów krajowych i zagranicznych;

inicjowanie tworzenia funduszów stypendialnych w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami;

wnioskowanie i opiniowanie wykorzystania stypendiów z funduszów organizacji zagranicznych dla członków Towarzystwa;

organizowanie i prowadzenie klubów i innych ośrodków oraz akcji i imprez mających na celu poprawę zawodowych kwalifikacji członków Towarzystwa;

udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich zawodu informatyka;

zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków Towarzystwa.

Typ organizacjiStowarzyszenia
    Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

    For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

    For business -> The Office of Investor Service and Enterprise