PL PL   DE DE   EN EN   ES ES   FR FR   RU RU
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:
napisz do Sprawny Urząd
   MSP
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2007-05-23, ostatnia aktualizacja: 2014-04-15 09:18:08

Seminaria biznesowe


Wykaz szkoleń i programów dla przedsiębiorców, w tym też bezpłatnych lub dofinansowanych z Unii Europejskiej:


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kursy i szkolenia dla osób zwolnionych – Projekt „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu planowane jest wsparcie osób, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z województwa kujawsko-pomorskiego, których zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014-30.06.2015 r.

Wsparcie w ramach projektu jest dwutorowe – Uczestnicy mogą skorzystać z kursów/szkoleń zawodowych lub ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości do 40. tys. zł).

Grupa I - osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji w Projekcie w ramach szkoleń/kursów zawodowych. Wybór szkolenia/kursu każdorazowo potwierdzony zostaje diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD). Szkolenia/kursy zawodowe realizowane będą w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Uczestników Projektu.
Każdy Uczestnik z Grupy I weźmie udział w następujących zajęciach:
- szkolenie / kurs zawodowy,
- warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej (8 godzin)
- pośrednictwo pracy (średnio 3 godziny zegarowe na osobę).

Grupa II - osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, ubiegające się o jednorazową dotację inwestycyjną do 40 tys. zł wezmą wcześniej udział w:
- szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”, 
- warsztatach aktywizacyjnych oraz komunikacji interpersonalnej,
- doradztwie ogólnym grupowym w zakresie przygotowywania biznesplanu, 
- doradztwie ogólnym indywidualnym w zakresie przygotowywania biznesplanu,

Ww. formy wsparcia realizowane będą w Bydgoszczy, Inowrocławiu i we Włocławku.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie http://www.profesjonalni.pl/pte/index.php?id=285
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu) na adres:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy
ul. Długa 34
85-034 Bydgoszcz

Szczegółowe informacje na temat projektu (w tym formularze rekrutacyjne) można znaleźć na stronie www.pte.bydgoszcz.pl; e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl lub uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59 wew. 8.

Strony: [ « poprzednia ][ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ][ następna » ]
Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Zapraszamy do bezpłatnej prezentacji bydgoskich przedsiębiorstw w multimedialnym opracowaniu „Katalog ofert współpracy firm bydgoskich" przygotowywanym przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie  www.dane.bydgoszcz.pl 

   

Wykaz organizacji gospodarczych działających w Bydgoszczy.

   

Wykaz giełd kooperacyjnych.

pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise