logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyśpiewali sprzeciw przeciw przemocy
Bydgoscy uczniowie wzięli udział w konkursie profilaktycznym „Wyśpiewaj sprzeciw”. Akcja ma na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń płynących z uzależnień.


Impreza "Wyśpiewajmy sprzeciw" to projekt profilaktyczny realizowany w formie koncertu z prelekcjami i quizami, dotyczącymi przemocy powodowanej uzależnieniami. Kulminacyjnym punktem przedsięwzięcia jest konkurs wokalny, który odbył się 24 października w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych. Konkurs ma na celu prezentację piosenek znanych światowych wykonawców, dotyczących problemów alkoholowych i narkotykowych.

Projekt ma ogromne znaczenie edukacyjne, gdyż treści płynące z prelekcji prezentowanych przez zaproszonych gości są niezwykle ważne, a sposób prezentacji zachęca uczestników do uważnego słuchania. 

Oprócz części artystycznej, uczestnicy i publiczność zdobywali wiedzę na temat zagrożeń związanych z nałogami. Poprzez prelekcje specjalistów młodzi dowiedzieli się m. in. gdzie należy szukać pomocy. 

Warto wiedzieć: 

Zespół Szkół Ekonomiczno –Administracyjnych: uczęszcza do niej ponad 700 uczniów i słuchaczy. Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach zarówno ekonomicznych jak i ogólnokształcących. Wśród uczestników jest wielu laureatów szczebla okręgowego oraz finalistów szczebla centralnego. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym organizując liczne imprezy przy współudziale Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, PZZN, BORPA, UTP, WSB, ESU, KPSW i WSG.