logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Gospodarki zainaugurował nowy rok akademicki
5 października (piątek) odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Ideą takich miejsc jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna seniorów. Chodzi przede wszystkim o stworzenie możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, ale też nawiązywania przyjaźni między uczestnikami zajęć.


W Bydgoszczy mieszka ponad 90 tysięcy seniorów, i to dla właśnie dla nich przygotowujemy ofertę, która ma zachęcać do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. To m. in. zniżki dla posiadaczy Kart Seniora, bogata oferta miejskich instytucji kulturalnych dla osób starszych czy Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działa przy Wyżej Szkole Gospodarki został utworzony 8 października 2010 roku, posiada własny statut i jest jednostką ogólnouczelnianą Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Obecnie na Uniwersytet uczęszcza ponad 400 osób. To jeden z kilku takich miejsc, gdzie seniorzy mogą skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich.

W Bydgoszczy funkcjonuje 10 Uniwersytetów Trzeciego Wieku – większość z nich przy uczelniach wyższych, ale są i takie, które działają przy różnego rodzaju stowarzyszeniach. Ideą Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest szeroko pojęta aktywizacja społeczna seniorów. Słuchacze Uniwersytetów mogą wybierać różne formy zajęć, w tym m. in. wykłady, warsztaty czy zajęcia językowe. Seniorzy mogą także brać udział m.in. w sekcjach sportowych, takich jak: nordic walking, gimnastyka czy tai-chi. Ponadto mają możliwość udziału w rajdach rowerowych. Grają także w brydża sportowego.

Tematyka zajęć wykładowych jest szeroka: od psychologii i ochrony zdrowia, poprzez historię sztuki i fotografię, aż po wykłady z historii, botaniki czy nawet astronomii. Ponadto na terenie miasta funkcjonują środowiskowe kluby seniora, które mają na celu zwiększenie ich aktywności, zapobieganie osamotnieniu i izolacji, czy aktywizowanie seniorów do działań na rzecz własnego rozwoju. Organizowane są zajęcia, w których udział jest nieodpłatny i nie obowiązuje rejonizacja. Aktualnie takie działania prowadzone są w ośrodkach na Błoniu, Śródmieściu i Wyżynach.

Bydgoszcz staje się miastem coraz bardziej przyjaznym osobom starszym. Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, ale też w inne usługi dedykowane seniorom. Zależy nam, żeby zaktywizować starszych mieszkańców miasta, zachęcić ich do wychodzenia z domu i ułatwić dostęp do oferty rekreacyjnej i kulturalnej. Ale aktywizacja społeczna to tylko jedno z działań podejmowanych przez ratusz na rzecz osób starszych – ważne jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo seniorów.

Stąd nowe projekty i programy dedykowane osobom 60+, m. in. bransoletki życia, dzięki którym szybko można wezwać pomoc, koperty życia, mieszkania dedykowane seniorom, program pomocy domowej „Złota Rączka” oraz darmowe szczepienia i badania.  

O wszystkich nowościach dla bydgoskich seniorów można przeczytać w zakładce SENIORZY.