logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Uczelnia stawia na rozwój
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przygotowuje się do nowej inwestycji na Wyżynach. Przy ul. L. Staffa planowana jest budowa Centrum Pomocy Psychologicznej.


W pierwszej kolejności uczelnia zaplanowała przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Trwa obecnie przetarg, który wyłonić ma wykonawcę opracowania. Wcześniej przygotowano koncepcję rozbudowy budynków, w których obecnie mieści się m.in. Instytut Psychologii.  Planowana rozbudowa obiektu zakłada zlokalizowanie w nowych przestrzeniach  Centrum Pomocy Psychologicznej. Nowe sale, gabinety,  pomieszczenia techniczne i socjalne powstaną w południowo-zachodniej części działki. Rozbudowana część budynku liczyć ma 4 kondygnacje i powierzchnię użytkową około 2000 metrów kwadratowych. Koncepcja przewiduje też m.in. dobudowanie parkingu i nowe zagospodarowanie terenu zielenią. Uczelnia zamierza dysponować dokumentacją projektową w połowie roku. Inwestycja będzie finansowana w oparciu o projekt "Innowacje społeczne" współfinansowanego ze środków unijnych. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 8 mln zł.