logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Szkoła na Szwederowie z rehabilitacyjnym basenem
Trwają przygotowania do budowy basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 30 na Szwederowie. W ciągu najbliższego roku powstanie niezbędna dokumentacja projektowa.


Do szkoły przy ul. Jesionowej uczęszcza około 140 uczniów. Część basenowa ma powstać przy północnym skrzydle budynku.  Basen ma spełniać funkcje rehabilitacyjna dla jak najszerszej grupy osób z niepełnosprawnością. W opinii ekspertów pływanie jest jedną z najlepszych  form rehabilitacji i terapii. Obiekt miałby być dostępny tez dla wszystkich osób niepełnosprawnych oraz starszych.   

W pierwszej kolejności powstanie koncepcja programowo-przestrzenna. Wstępnie zakłada się dobudowanie nowej części szkoły i utworzenie dwóch niecek basenowych w tym jednej z podnoszonym dnem  i wykorzystanie nowoczesnych technologii uzdatniania wody. Obiekt ma być wyposażony m.in. w specjalne windy oraz urządzenia rehabilitacyjne.  

W oparciu o nowa koncepcję  powstanie kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa z niezbędnymi pozwoleniami. Miasto powinno nią dysponować jesienią przyszłego roku. Umożliwi to następnie zlecenie prac budowlanych. Realizując to zadanie będziemy starali się pozyskać wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na pierwsze prace projektowe w budżecie miasta zarezerwowane zostało 200 tysięcy złotych.