logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Razem inwestujemy w edukację – współpraca ze szkołami w Ningbo
Bydgoszcz i miasto partnerskie Ningbo podpisały list intencyjny w sprawie współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej. Dokument podpisano w czwartek 26 października podczas konferencji w hotelu „Holiday Inn”.


„Konferencja na temat współpracy edukacyjnej” to inicjatywa naszego miasta partnerskiego Ningbo. Przy udziale Bydgoszczy udało się wypracować najważniejsze postulaty i warunki współpracy i partnerstwa edukacyjnego. W szczególności miałby on objąć: 
• wspólne opracowanie programu rocznych działań;
• wdrożenie działań organizacyjnych w celu wzmocnienia partnerstwa;
• wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (nagrywanie filmów video, pokazy slajdów w języku obcym itp.);
• rozwijanie współpracy w języku partnera oraz, w stosownych przypadkach,
w języku angielskim, jako języku roboczym,
• promowanie wymiany uczniów, grupowo lub indywidualnie;
• zapewnienie hostingu dla nauczycieli na pobyty krótkoterminowe;
• rozważenie wzajemnych wizyt zespołów kierowniczych.

Listy intencyjne zostały podpisane pomiędzy szkołami w Ningbo i w Bydgoszczy. W konferencji i uroczystym podpisaniu listów prezydenta miasta reprezentowała Iwona Waszkiewicz, jego zastępczyni.