logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przybędzie miejsc w żłobkach
Projekt „Bydgoskie żłobki plus” zakłada utworzenie od stycznia 2018 roku 100 dodatkowych miejsc opieki w pięciu miejskich żłobkach. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie unijne.


Aktualnie Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy prowadzi 8 żłobków, łączna liczba miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi wynosi 970. Z uwagi na duże zainteresowanie opieką oferowaną przez żłobki miejskie, Miasto podjęło działania w celu zwiększenia liczby miejsc opieki. Łącznie utworzymy 100 dodatkowych miejsc.

 

  • Żłobek nr 12 ul. Bohaterów Westerplatte 4a    130    - 8 miejsc
  • Żłobek nr 17 ul. Morska 2    - 14 miejsc
  • Żłobek nr 18 ul. Brzozowa 28    -    8 miejsc
  • Żłobek nr 20 ul. Gierczak 8    -    54 miejsca
  • Żłobek Integracyjny ul. Stawowa 1c    - 16 miejsc


Utworzone miejsca zostaną przyznane tym dzieciom, które znajdują się na listach oczekujących na objęcie opieką żłobkową. Powstaną one dzięki pozyskaniu dodatkowej powierzchni i przebudowie pomieszczeń . W tym celu zostaną przeprowadzone prace remontowe i adaptacyjne, a także zostanie zakupione stosowne wyposażenie. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 i z tego powodu nie mogą wrócić na rynek pracy. Projekt umożliwi im powrót do aktywności zawodowej.

Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku. Część dofinansowania zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowych 19 opiekunek oraz trzech pokojowych na najbliższe dwa lata.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Ważne liczby:

  • Liczba dodatkowych miejsc - 100
  • Wartość projektu - 2,39 mln zł
  • Dofinansowanie EU - 2,03 mln
  • wkład własny miasta - 0,36 mln zł