logo miasta - trzy kolorowe spichrze

O smogu wiedzą wszystko – Dni Przyrodnika w bydgoskich szkołach
Ekologiczne quizy, warsztaty związane z odnawialnymi źródłami energii, a także przejażdżki rowerami elektrycznymi i praca z kamerą termowizyjną – tak uczniowie z bydgoskich szkół obchodzili tegoroczny Dni Przyrodnika.


Spotkanie z bydgoskimi uczniami zorganizowane w ramach Dni Przyrodnika odbyło się w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w poniedziałek 9 kwietnia. Wzięli w nim udział także nauczyciele, lokalni działacze ekologiczni, przedstawiciele Rad Osiedli oraz członkowie Zespołu ds. Zarządzania Energią.

Dni Przyrodnika to wydarzenie cykliczne, którego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej oraz zwiększanie świadomości młodych bydgoszczan w zakresie wpływu codziennych proekologicznych zachowań na ich życie.

Uczestnicy mieli okazję przejechać się rowerami elektrycznymi i wypróbować działanie kamery termowizyjnej. Wzięli także udział w quizie na temat smogu, a 7 szkół otrzymało nowe laptopy ufundowane przez projekt międzynarodowy Interreg Central Europe ENERGY@SCHOOL (ZS nr 12, Zespół Szkół Budowlanych, ZSO nr 4, Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, SP nr 65, Zespół Szkół Medycznych i Zespół Szkół Samochodowych).

Uczniowie mieli do dyspozycji kamerę termowizyjną, mogli także przejechać się na elektrycznych rowerach.

Komputery ufundowane ze środków unijnych mają pomagać w edukacji ekologicznej i energetycznej w tych placówkach. Już wkrótce we wspomnianych szkołach rozpoczęte zostaną kolejne działania proekologiczne, m.in. inteligentne opomiarowanie dla energii elektrycznej i cieplnej, stanowiska edukacyjne z lampami LED czy pokazowe ogniwa fotowoltaiczne.

Ponadto, w projekcie ENERGY@SCHOOL koordynowanym przez Zespół ds. Zarządzania Energią, prowadzone są działania szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli oraz wyjazdy studyjne na instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii.