logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Młodzież w Bydgoszczy jest otwarta i tolerancyjna
Rusza II edycja programu „Szkoła otwarta i tolerancyjna”. Jego celem jest aktywne działanie bydgoskich szkół, które promują postawę tolerancji i otwartości na ludzi, bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny.


Bydgoski Projekt Miejski  „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” jest realizowany od roku 2017. II edycja została zainaugurowana podczas konferencji w piątek 16 listopada w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Głównym celem programu jest stworzenie wspólnej platformy działań dla bydgoskiej społeczności uczniowskiej, promujących postawę tolerancji i otwartości na ludzi bez względu na pochodzenie, rasę, wygląd, poglądy, wyznanie oraz status społeczny i materialny.

Chodzi także o uwrażliwienie młodych ludzi na zagadnienie tolerancji, akceptacji i       wielokulturowości, rozwijanie empatii u młodzieży, przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń, a także promocja wiedzy o mniejszościach etnicznych.

W ramach tegorocznej edycji programu przygotowano szereg przedsięwzięć. To m. in. konkurs Mapa Tolerancji 3. W świecie memów , który polega na samodzielnym wykonaniu mema internetowego promującego otwartość i tolerancję, Giełda Tolerancji, a także debaty Demos Kratos”, Klubu Młodych Demokratów. 

W trwającym roku szkolnym odbędą się także m. in. gra miejska „Open Your Mind II”, Długopisowy Przyjaciel II- Marzycielska Poczta, a także Festiwal Kultur. 

Szczegółowy opis i harmonogram wydarzeń znajduje się na stronie www. otwarta.bydgoszcz.pl

Warto wiedzieć: 

Program „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” powstał na bazie kampanii Forum Obywateli Bydgoszczy zainicjowanej w styczniu 2017 roku pod nazwą „Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna”.  Bydgoszczanie zrzeszeni w forum podjęli się szeroko pojętej działalności związanej z zapobieganiem nietolerancji, ksenofobii i agresji w relacjach społecznych.