logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Młodzi nagrodzeni za wiedzę i zaangażowanie
Mimo że są młodzi wiedzą w danym temacie mogliby zawstydzić niejednego dorosłego. Często pasję w nich odkrył zaangażowany nauczyciel. Prezydent Bydgoszczy nagrodził laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz ich pedagogów.


Gala odbyła się w czwartek, 14 czerwca, w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Nagrody prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przyznawane są od 2006 roku, w celu promowania i wyróżniania uczniów bydgoskich szkół, którzy zostali finalistami albo laureatami olimpiad na szczeblu krajowym i międzynarodowym. System ma motywować uczniów oraz nauczycieli wszystkich typów szkół do dalszej pracy i osiągania kolejnych sukcesów.

Nagrodzeni przez prezydenta zostali uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.
W roku szkolnym 2017/2018 przyznano nagrody 146 uczniom z 29 szkół w łącznej wysokości 199.600 zł oraz 92 nauczycielom w łącznej wysokości 111.750 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród opisane w zarządzeniu nr 218/2017 prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nagrody przyznawane są za zdobycie następujących osiągnięć:
- na poziomie szkół podstawowych: laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty,
- na poziomie gimnazjów:
finaliści olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, laureaci olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum,
- na poziomie szkół ponadgimnazjalnych:
finaliści olimpiad ogólnopolskich, laureaci olimpiad ogólnopolskich, laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym.
Nauczyciele-opiekunowie uczniów otrzymują nagrody proporcjonalnie do liczby uczniów przygotowanych do konkursu lub olimpiady.

Po jednym nagrodzonym uczniu mają następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 9, 20, 30, 41, 46, 63 oraz Zespół Szkół nr 8, 16, 24.

Szkoły, w których jest więcej niż jeden nagrodzony uczeń (w nawiasach liczba wyróżnionych): Szkoła Podstawowa nr 32 (3), Szkoła Podstawowa nr 36 (2), Szkoła Podstawowa nr 60 (3) oraz Zespół Szkół Budowlanych (6), Zespół Szkół Chemicznych (2), Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych (4), Zespół Szkół Elektronicznych (6), Zespół Szkół Gastronomicznych (3), Zespół Szkół Handlowych (8), Zespół Szkół nr 4 (4), Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego (2), Zespół Szkół nr 19 (2), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (13), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (4), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (3), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 (3), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 (3), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (4) i Zespół Szkół Spożywczych (7).

Rekordzistą jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, który może poszczycić się aż 55 uczniami wyróżnionymi nagrodami prezydenta miasta.