logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Miliony z Unii Europejskiej na pracownie w bydgoskich szkołach
28 nowoczesnych pracowni powstanie w bydgoskich szkołach zawodowych. Na modernizację i wyposażenie warsztatów dla uczniów miasto pozyskało niemal 9 mln zł z Unii Europejskiej.


Miasto pozyskało 8 097 381 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie pracowni i warsztatów. Konkurs był przeprowadzony w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Pracownie mają poprawić i zwiększyć możliwości związane z kształceniem zawodowym w Bydgoszczy, co w bezpośredni sposób może przełożyć się na umiejętności i poziom wiedzy praktycznej, jakie posiadają absolwenci szkół zawodowych. Jednocześnie jest to odpowiedź na zmieniające się potrzeby i oczekiwania pracodawców. 

Dofinansowanie obejmuje trzy projekty, w ramach których zmiany przejdzie aż 28 pracowni.

Pierwszy projekt to modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. Na ten cel przeznaczono 1 830 279 zł, dofinansowanie projektu wynosi 1 555 737 zł.

Drugie działanie to rozbudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Wartość projektu to 5 345 813 zł, dofinansowanego w kwocie 4 543 941 zł.

Ostatni z trzech projektów to  modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy. Wartość projektu to 2 665 804 zł, wartość dofinansowania wynosi 1 997 703 zł.

Prace mają potrwać do końca sierpnia 2019. 

Jest to II etap inwestycyjnego wsparcia bydgoskich szkół zawodowych. W ramach realizowanego obecnie I etapu, modernizacją pracowni i warsztatów kształcenia praktycznego wraz z zakupem wyposażenia objętych zostało pięć szkół zawodowych. Wartość tego projektu to 7, 5 mln zł przy dofinansowaniu środkami UE na poziomie 6, 4 mln zł. 

To nie jedyne środki, jakie miasto pozyskało na cele związane z kształceniem praktycznym. Na finiszu jest remont i wyposażenie warsztatów i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej z dotacją wynoszącą blisko 900 tys. zł. W ostatnim czasie w ramach tzw. projektów miękkich Bydgoszcz uzyskała dofinansowanie na dwa duże projekty: EduAkcja w technikach 2, 7 mln zł, Akcja-kwalifikacja 4,2 mln zł.
Łącznie miasto od 2016 roku pozyskało już ponad 23 mln zł dofinansowania ze środków unijnych dla szkół zawodowych.
W przygotowaniu są kolejne projekty.

Warto wiedzieć:
Aktualnie w Bydgoszczy bezrobocie wynosi 3,9 proc. i jest najniższe od momentu prowadzenia statystyk. Doposażenie pracowni szkół zawodowych pozwoli na kształcenie pracowników w zawodach dostosowanych do rynku pracy.