logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Miasto podarowało działkę, na której powstanie specjalistyczne przedszkole
Na nieruchomości podarowanej przez miasto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zamierza zlokalizować przedszkole dla dzieci z dysfunkcjami wzroku.


Podpisano stosowny akt notarialny, na podstawie którego nieruchomość położona przy ul. 3 Maja 11 zmieniła właściciela. Wcześniej (w marcu br.), uchwałę zezwalającą na dokonanie darowizny podjęli bydgoscy radni. W akcie notarialnym znalazł się zapis, że w przypadku niewykorzystywania nieruchomości na wskazany cel, darowizna podlega odwołaniu. Wartość przedmiotu darowizny została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 726.200 zł.

Nieruchomość o pow. 797 m kw. jest zabudowana częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 181 m kw., do którego od strony podwórka przylega parterowa niewielka dobudówka. Budynek jest niezamieszkały. Nieruchomość  położona  jest  w  obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Gdańska – Krasińskiego – 3 Maja – rzeka Brda” w Bydgoszczy, zatwierdzony uchwałą nr XXXIX/773/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Działka bezpośrednio przylega do terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Ośrodek istnieje od 145 lat. Obecnie kształci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły policealnej i szkoły przysposabiającej do pracy. Placówka posiada własny internat, w którym mieszkają uczniowie z terenu całego kraju. W SOSW odbywają się również zajęcia specjalistyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Utworzenie przedszkola sprawi, że placówka będzie mogła oferować kompleksową pomoc dzieciom z dysfunkcją wzroku na wszystkich etapach edukacji, począwszy od wieku przedszkolnego.