logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Granty oświatowe rozdane
131 projektów edukacyjnych i kulturalnych otrzymało dofinansowanie od miasta w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Dzięki temu szkoły i placówki oświatowe będą mieć szansę na realizację ciekawych projektów, w tym warsztatów, festiwali, rajdów i konkursów.


Bydgoskie Granty Oświatowe to jedno z działań „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”. Stanowią one formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością

W tym roku wpłynęło 476 wniosków o Bydgoskie Granty Edukacyjne. Na podstawie oceny komisji, granty przyznano 58 szkołom i placówkom - w sumie 365 tys. 460 zł trafi na realizacje 131 projektów. Dofinansowanie uzyskały projekty prezentujące szczególne walory merytoryczne, społeczne i organizacyjne, wykraczające zasięgiem oddziaływania poza poziom placówki, rozwijające zainteresowania i twórczość własną dzieci i młodzieży, opierające się na merytorycznej i organizacyjnej współpracy z partnerami zewnętrznymi, tj. innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami, radami osiedli, obejmujące różnorodne formy aktywności i metody pracy, zakładające czynne i bezpośrednie uczestnictwo adresatów projektu.

Zwycięskie projekty dotyczą działań integrujących dzieci i młodzież w zakresie nauki, kultury, sztuki i rekreacji, Dzięki BGO szkoły będą mogły zrealizować m. in. międzyszkolne warsztaty, turnieje i konkursy przedmiotowe, (literackie, promujące czytelnictwo, historyczne, językowe, informatyczne, przyrodnicze, matematyczne, z zakresu edukacji zawodowej), a także festiwale i przeglądy artystyczne.

 

W związku z ustanowieniem w Bydgoszczy roku 2017- Rokiem Bydgoskiego Harcerstwa, w ramach konkursu o przyznanie BGO, jednostki oświatowe przedstawiły 7 propozycji organizacji wydarzeń adresowanych do środowisk lokalnych, a wśród nich: gry terenowej, przeglądu piosenki harcerskiej, międzyszkolnego wernisażu fotograficznego „Harcerz na przestrzeni dziejów”, konkursu plastycznego „Dzień z życia harcerza”, wystawy „100 lat bydgoskiego harcerstwa”, rajdu rowerowego „Śladami bydgoskich harcerzy”, konkursu grafiki komputerowej, międzyszkolnego konkursu teatralnego pn. „Ramię pręż, słabość krusz…”, gry miejskiej z zadaniami połączonej z konkursem wiedzy, międzyszkolnych warsztatów dotyczących tradycji żeglugi bydgoskiej wśród harcerzy i bydgoskiej młodzieży, przeglądu dokumentacji multimedialnych i literackich miejsc związanych z harcerstwem w Bydgoszczy, zabaw z harcerskimi pozdrowieniami, pląsów, wspólnego śpiewania piosenek harcerskich, wieczornic, podchodów z ogniskiem. Dofinansowanie otrzymały 4 takie projekty w łącznej kwocie 12.160 zł.

Uroczystość wręczenia dyplomów Bydgoskich Grantów Oświatowych odbyła się w czwartek 16 marca w Pałacu Młodzieży.

Lista zwycięskich projektów TUTAJ.